Santa Barbara, spravodlivá bojovníčka nebies.r11_c5

Pozdvihni svoj svätý meč na ochranu svojich verných. Daj nám silu triumfovať a rozsekaj všetky prekážky na našej ceste za spravodlivosťou. Ukonči všetky búrky drancujúce naše životy a nastoľ vládu šťastia a hojnosti. Daj nám múdrosť prekuknúť zlobu a daj nám silu, aby sme ju mohli zastaviť. Stoj pri nás a neváhaj použiť svoj meč proti každému, kto na zlobu myslí. No ten, kto pomáha inému, nech nájde svoju šťastenu. Nech má lásku aj blahobyt, ako spravodlivo by to malo byť. Otvor nám tú najväčšiu z nebeských brán, odteraz aj navždy, tak sa staň!

Sonia Guerrera a Tím Santérie

Sonia Guerrera je certifikovaná profesorka Vysokej Mágie s licenciou, čestná členka Professional´s College in Parapsychology  APAPRA/ C.A.B.A., vrchná santera Slovenskej Santérie a kňažná kultu Santa Barbary. 

 

Najnovšie články

Posolstvo snov 2

V predošlom článku o snoch sme vás učili vykladať význam snových symbolov a odhaliť, čo význam a posolstvo vašich snov. No, ako sme avizovali, v tomto článku vás naučíme priam ,,kráľovskú" magickú disciplínu a tou je cielené privolanie vešteckého sna.

V predošlom článku o snoch sme vás učili vykladať význam snových symbolov a odhaliť, čo význam a posolstvo vašich snov. No, ako sme avizovali, v tomto článku vás naučíme priam ,,kráľovskú“ magickú disciplínu a tou je cielené privolanie vešteckého sna.

Keď odpoveďou je sen

Je mnoho ľudí, ktorým sa už niekedy prisnil varovný sen, ktorý sa v danom čase javil ako absurdná hra spiaceho mozgu a potom sa neskôr do bodky naplnil. Samozrejme, je oveľa prínosnejšie vedieť vopred, že ide o veštecký sen a podľa neho potom v bdelej realite urobiť potrebné kroky, aby sme sa vyhli tomu, čo zobrazoval. Ale keďže nie je také ľahké priradiť správnu odpoveď k nevyslovenej otázke, je výhodnejšie položiť najskôr otázku a následne na ňu dostať odpoveď. To sa dá dosiahnuť celeným vyvolaním vešteckého sna, kedy zaspávame s konkrétnou otázkou vo vedomí a podvedomie sa postará o vyjavenie odpovede. Odpoveď dostaneme prostredníctvom hlasov, alebo obrazov a buď si ju zapamätáme tak, ako sa nám prisnila, alebo ráno po prebudení spozorujeme že sa zmenili niektoré naše názory týkajúce sa riešenej veci, prípadne vstaneme rovno s jasnou ideou, čo máme v danej veci robiť. Niekedy je vhodné všimnúť si aj s akým pocitom sme sa zobudili a  aké obrazy zo sna sa nám uchovali v pamäti, a analyzovať ich význam podľa návodu z nášho predošlého článku o snoch.

Spánok – krajina vízií

Stav bežného spánku sa označuje ako hladina Théta a v nej mozog vykazuje 7 – 4 elektrické vlny za sekundu. Pri dostatočnom cviku sa do tejto hladiny dokážeme dostať vedome a zotrvať v nej zhruba 2,5 minúty. No za túto krátku dobu toho v rámci snového sveta dokážete ,,zažiť“ veľmi veľa, nakoľko tento stav presahuje čas aj priestor. Je to stav mystických vízií, veľkej kreativity a mimozmyslových vnemov.  Dajú sa v ňom získať rôzne informácie a mať veštecké sny.

Čo sa týka stavu mysle treba ozrejmiť , že vždy sme pri vedomí, ibaže v inom štádiu mozgovej činnosti. Naše podvedomie je relatívny pojem v závislosti od miesta, kde sa práve nachádza naše vedomie. V momente, keď čítate tieto riadky váš svet obrazov je v stave podvedomia a verbálny svet je vedomý. Avšak keď spíte a snívate, je práve tento verbálny svet podvedomý a obrazový svet je vedomý. Mozog teda vlastne nikdy nespí, iba prepína na iné vysielacie, či prijímacie stanice.
 

Ako si privolať veštecký sen

                1. Večer, keď sa uložíte do postele k spánku, uvoľnite všetko napätie z tela, tak aby ste mali pocit, že vaše telo je ťažké a unavené, ale hlava a myseľ sú ľahké. Môžete si pomôcť tým, že na krátky moment napnete všetky svaly, chvíľu toto napätie podržíte a náhle úplne uvoľníte. Poloha tela nie je dôležitá. Uložte sa tak, ako ste zvyknutí zaspať.

                2. Začnite s autoprogramáciou vlastnej mysle a to tým, že si budete v duchu opakovať , čo vám má byť vo sne vyjavené. Tento príkaz, či otázku si opakujete v duchu monotónnym spôsobom, až plynule prejde do stavu medzi snom a bdením, čiže sa ocitnete tesne pred upadnutím do spánku.  Vtedy zvyčajne už môžete zažívať zvukové vnemy prichádzajúce akoby odnikiaľ a aj fráza , ktorú monotónne v duchu opakujete sa začne komoliť do zvláštnej reči, alebo bude mať ozvenu, či iné efekty. Dôležité však je, aby bola zostavená jasne, stručne a výstižne.

Napríklad:

Chcem, aby sa mi snívalo riešenie problému...
Chcem, aby sa snívalo s kým sa stretáva XY
Chcem, aby sa mi snívalo, či sa mi oplatí urobí ...
Chcem, aby sa mi sníval dom v ktorom býva XY

                3. Odpoveď na dostaneme vo forme snových obrazov, ale niekedy sa môže ozvať aj hlas ktorý nám ju priamo verbálne odkomunikuje. Ten hlas môže patriť niektorému spirituálnemu patrónovi, alebo astrálnej bytosti, a v našej hlave zaznie veľmi nahlas. Až tak, že prehluší všetky naše myšlienkové pochody, aj snové rozhovory a doslova nás prinúti zbystriť pozornosť. Ale o astrálnych hlasoch a rozhovoroch s bytosťami niekedy nabudúce v ďalšej časti.

Schéma praktiky:

1)      Relaxácia mysle, uvoľnenie napätia z tela

2)      Zavretie očí

3)      Vstúpenie do stavu Alfa monotónne opakujúc otázku

4)      Preklenutie do stavu Théta s vnímaním odpovede

Samozrejme kľúčovým prvkom veštenia v sne je to, že si ich musíte zapamätať. A to tiež vyžaduje svoj čas a tréning. Niekedy je vhodnejšie použiť k vešteniu popoludňajšie zdriemnutie namiesto nočného spánku. A v rámci toho sa osvedčil monotónny pohyb hojdacieho kresla, ktorý už sám o sebe napomáha navodeniu hypnotického tranzu a pozvoľné preklenutie stavov alfa – théta. Ak vám to teda s vešteckým snom nevyjde v rámci nočných pokusov, skúste poobedňajšie zdriemnutie a dopomoc hojdacieho kresla.

Ak vás článok zaujal, odporúčame vám náš videokurz mentálnej kontroly, ktorý je venovaný štúdiu parapsychológie. Zároveň sa môžete tešiť na ďalší článok s touto tematikou, kde Vám prezradíme návod ako v snoch pôsobiť na rôzne situácie, okolnosti, či ľudí. 

09.03.2017 00:00:00

Čarodejníci 4 živlov

Aký sú jednotlivý čarodejníci podľa svojich živlov? Aké sú ich schopnosti a vlastnosti? Ktoré rituály im idú najlepšie? A čo vy? Ku ktorému typu mágie máte predpoklady? Dozviete sa z nášho článku. A ak zatúžite svoje magické schopnosti rozvinúť na maximum, nezabudnite že už o pár dní začína ďalší ročník našej školy Mágie. Využite poslednú možnosť k zápisu. O pár dní sa už stretnete tvárou v tvár svojim učiteľom pri hľadaní svojej magickej sily. 

Aký sú jednotlivý čarodejníci podľa svojich živlov? Aké sú ich schopnosti a vlastnosti? Ktoré rituály im idú najlepšie? A čo vy? Ku ktorému typu mágie máte predpoklady? Dozviete sa z nášho článku. A ak zatúžite svoje magické schopnosti rozvinúť na maximum, nezabudnite že už o pár dní začína ďalší ročník našej školy Mágie. Využite poslednú možnosť k zápisu. O pár dní sa už stretnete tvárou v tvár svojim učiteľom pri hľadaní svojej magickej sily.

Element Oheň

Ovláda vôľu

Pod tento element patria ľudia v znamení barana, leva a strelca

Typ energie: Vysielajúca stabilná

Reprezentácia v rituály: sviece, magické oleje, priamy oheň, pušný prach...
 

Ohňový čarodejník je tvrdohlavým rebelom hľadajúcim netradičné cesty. Jeho štýl je premenlivý ako plameň a rád posúva svoje možnosti až na hranicu života a smrti. Preto sa nezľakne ničoho. Je totiž zvyknutý zažívať časté duchovné zmŕtvychvstanie. Je obetavý vo všetkom čo robí, lebo vie, že ako fénix je schopný povstať z popola a preto žiadna hrozba nie je preň dosť veľká na to aby ho odradila. Je pohotový, rýchly a dokáže predvídať. To mu dáva výhodu byť vždy o krok napred. Pre ostatných je batériou plnou energie a ako oheň, štedro rozdáva svetlo a teplo zo svojej aury. No so svetlom prichádza aj tieň a v tieni ohňového čarodeja drieme krutosť. I keď sa dokáže veľmi dlho ovládať a dávať nepriateľom dostatok času na uvedomenie sa, keď ho premôže hnev, všetko čo mu stojí v ceste bez milosti ľahne popolom.

Parketou ohňových čarodejníkov je komunikácia so spirituálnymi bytosťami a duchmi, astrálne cestovanie a astrálne projekcie, ceremoniálna mágia, obranná mágia, bojová mágia, exorcizmus, odrábanie kliatby, Kúzla na zastavenie nepriateľov a škodlivých vplyvov, rituály na vyvolanie vášne, rituály na odstránenie bariér, rituály progresu, kúzla na pritiahnutie úspechu, či slávy.

 

Element Zem

Ovláda hmotu

Pod tento element patria ľudia v znamení býka, panny a kozorožca

Typ energie: Prijímajúca stabilná

Reprezentácia v rituály: hlina, byliny, kamene, rituálne prášky,...
 

Zemský čarodejník je veľmi vytrvalý a obozretný. Je veľkým realistom, pretože sa opiera o prejavenú hmotu a zjavenú realitu. Nič nerobí naslepo a bez rozmyslu, vždy sa najskôr presvedčí, že sa má dať do práce práve tým, či oným spôsobom, za tým, či oným zámerom. I keď z neho vyžaruje silný magnetizmus, ktorý k nemu priťahuje ľudí hľadajúcich u neho úkryt a bezpečie, v prípade, že sa má do niečoho pustiť, najskôr chladne a veľmi racionálne kalkuje až objaví najmenej riskantnú cestu k cieľu. Nemá rád, ak sa objavia nepredvídané okolnosti, preto si v rozhodnutiach dáva naozaj načas. Nikdy nikto nevie, čo sa v ňom vtedy odohráva. Ako zem ukrýva všetky svoje tajomstvá a len málokedy sa ich rozhodne odhaliť. No keď sa dá do práce, húževnato postupuje smerom k cieľu a nevšíma si nič, len plnenie vytýčených mét. Vďaka svojmu silnému magnetizmu je excelentný v prebúdzaní magickej sily prírodných predmetov a v uvoľňovaní ich energie ku prospechu klienta. Vo svojej podstate je zemský čarodejník veľmi prajný k iným a má s každým svätú trpezlivosť. Ak sa však naštve, pôsobí na svojich protivníkov mimoriadne deštruktívne svojou vytrvalou a tichou zlobou až dokým ich úplne nevyhladí z povrchu zemského.

Parketou zemských čarodejníkov je zdravotná mágia a prírodné liečiteľstvo, ochranné rituály, finančné rituály, kúzla na privolanie prosperity a hojnosti, rituály plodnosti, kúzla na privolanie klientov, kúzla na získanie dobrej práce, rituály na ochranu domova, rituály na súdržnosť rodiny a kolektívu, rituály na stabilizáciu partnerských vzťahov, kúzla za spoločné bývanie a manželstvo, rituály pre zvieratká, Talizmanická Mágia, výroba prírodných amuletov.

 

Element vzduch

Ovláda myseľ

Pod tento element patria ľudia v znamení blížencov, váh a vodnára

Typ energie: Vysielajúca pohyblivá

Reprezentácia v rituály: vykurovadlá, vonné tyčinky, zvonec, ...
 

Vzdušný čarodejník je hravý,  nestály a premenlivý. Pohyblivý ako vietor, nedokáže byť na jednom mieste, musí byť na všetkých miestach súčasne. Jeho svetom sú myšlienky, idey a neustála duševná stimulácia. Bez nej akoby nebol. Preto je veľmi rýchly a pohotový v reakciách, neustále nachádza nové výzvy,  odvážne sa púšťa do nových začiatkov a inšpiruje iných. Niekedy však jedná bez premyslenia iba na základe náhleho popudu a nemá dosť trpezlivosti na dlhodobé ciele. Potrebuje rýchly kolobeh energie, získať a hneď odoslať. Takže sa často ocitá v situácii, kedy jedná neuvážene na základe pretlaku ešte neusporiadaných myšlienok a vtedy robí nesprávne veci v nesprávny čas a na nesprávnom mieste. Našťastie aj táto panika je u neho len krátkodobá. Väčšinou dokáže veľmi dobre zacieliť svoje zámery a dokonca ľudí prinútiť premýšľať o konkrétnych veciach, aby potom z nich vyčítal ich myšlienky a informácie. Je teda majstrom v získavaní odpovedí na nevyslovené otázky.

Parketou vzdušných čarodejníkov je mentálna komunikácia so živými osobami, ale aj s astrálnymi bytosťami,  telepatia, mentalizmus, špiritizmus, sú veľmi dobrými médiami na  rôzne seansy, rituály na ovplyvnenie mysle, kúzla na podporu kreativity a nových ideí, kúzla na podporu nových projektov,  rituály na transformáciu myšlienok a zmeny názorov, kúzla na odstránenie nerestí, kúzla na odhalenie pravdy, rituály na obnovenie komunikácie medzi znepriatelenými stranami.


Element Voda

Ovláda emócie

Pod tento element patria ľudia v znamení raka, škorpióna, rýb

Typ energie: Prijímajúca pohyblivá

Reprezentácia v rituály: voda, magické fluidá a roztoky, elixíry, zrkadlá, ...
 

Vodný čarodejník je vnímavý a citlivý. Býva intuitívny a veľmi senzibilný. To mu dáva veľké veštecké schopnosti. Dokáže čítať aj skryté emócie a preto vie veľmi dobre odhadovať ľudí a vývoj ich životnej cesty. Sú výborný vykladači kariet a psychometrici. Vedia vnímať energie aj na veľkú diaľku, a dokonca ich aj posielať vo forme emócií a doslova programovať vnútorné prežívanie v ľuďoch. Takto dokážu dokážu meniť ich postoj k iným ľuďom, ale aj k situáciám v ktorých sa nachádzajú. A keďže ľudia sa rozhodujú na základe emočných impulzov, týmto ich doslova naprogramujú k určitému činu, či kroku. Veľká vnímavosť predurčila vodného čarodejníka na špecialistu v uvoľňovaní emočných blokov a bariér, a liečenie chorôb psychosomatického pôvodu. Zároveň sú skvelými médiami, schopnými doslova sa prevteliť do inej osoby a získať potrebné informácie. Neradno zabúdať, že voda má tri skupenstvá – kvapálne, plynné aj pevné. A takýto je aj samotný vodný čarodejník, ktorý sa mení podľa potreby a situácie. Keď sa nahnevá, dokáže zakaliť svoju vodu navždy. Pretože je vždy emočne zainteresovaný vie cítiť nenávisť na večné veky.

Parketou vodných čarodejníkov sú veštecké úkony, čítanie a projekcia emócií, vyhľadávanie bariér a prekážok, kontaktovanie zosnulých, zrkadlové rituály, lucidné snenie, rituály na prinavrátenie partnera, kúzla na získanie pravej lásky, kúzla na nájdenie vhodného spoločníka, liečebné rituály na psychické a psychosomatické choroby, kúzla na odstránenie emočnej bolesti, rituály na uzavretie starej lásky, rituály na uzdravenie energie. 

26.02.2017 00:00:00

19.2. Vzdávame hold veľkému šamanovi Nikanorovi z Nirgua

Santéria opäť oslavuje silu jedného zo svojich spirituálnych patrónov a pripomína si jeho pozemský život. Tým patrónom je  Don Nicanor Ochoa, mocný čarodej, čo lieči (choroby) a zabíja (zlé vplyvy) 24 hodín. Tak znejú aj slová pod ktorými sa invokuje tento patrón, ktorý sa povoláva k zvráteniu čiernej mágie, k zničeniu vplyvu čierneho mága, ale aj k uzdraveniu ťažko chorých pacientov. 

Santéria opäť oslavuje silu jedného zo svojich spirituálnych patrónov a pripomína si jeho pozemský život. Tým patrónom je  Don Nicanor Ochoa, mocný čarodej, čo lieči (choroby) a zabíja (zlé vplyvy) 24 hodín. Tak znejú aj slová pod ktorými sa invokuje tento patrón, ktorý sa povoláva k zvráteniu čiernej mágie, k zničeniu vplyvu čierneho mága, ale aj k uzdraveniu ťažko chorých pacientov.

Tento mocný prírodný čarodejník sa narodil 19.2.1868 ako José Nicanor Ochoa Pinto Morillo vo venezuelskej provincii Carabobo a pochádzal z dlhej vetvy čarodejníckeho rodu (napríklad dedko Juan Pancho Pancho Ochoa, Rafael Ochoa,...) . Vďaka svojím rodičom, ktorý sa živili ako pestovatelia sa naučil všetko potrebné o prírode, rastlinách, plodinách a sily zeme, a to ho pripravilo na jeho čarodejnícku kariéru. Nie je nikto, kto by sa vyrovnal Nikanorovi v jeho znalostiach používania bylín k liečeniu, či čarovaniu.

Čarodej povolaný náčelníčkou Máriou Lionzou

Niko nebol v bežnom živote žiaden svätec a  pre osobné problémy musel opustiť Carabobo, a usadiť sa v provincii Yaracui, v meste Nirgua, na území náčelníčky Márie Lionzi, kde si zriadil svoju haciendu. Tu v sebe naplno rozvinul svoju vášeň k prírode a aj k ženám, ku ktorým bol veľmi galantný a rád ich obdarúval sladkosťami a karamelovými cukríkmi. Počas života mal viacero žien z ktorých každá jedna bola nositeľkou mena Mária, rovnako ako jeho matka. Aby sme boli presní mal jednu manželku (Maria Eufemia) a ďalších šesť mileniek. S každou z nich mal deti a preto má ešte aj dnes mnoho potomkov, z ktorých viacerí sa vybrali cestou čarodejníctva, ako je bežné v celom ich rode. Napríklad jeho syn Aristobulo Ochoa bol tiež veľmi známym čarodejníkom a tiež Simón ,,El Nono“ Jiménez, ktorý bol jeho nemanželským synom, no taktiež tvorí súčasť špiritistického panteónu.  

Nikanor bol šaman, zručný liečiteľ, diagnostik, pôrodník, jasnovidec a zaklínač. Vedel liečiť akékoľvek rany a choroby oráciami so svojím povestným bielym ručníkom. Ranu, či choré miesto potrel magickým lektvarom z bylín, prikryl svojím bielym ručníkom a zariekal. Na druhý deň sa stav pacienta výrazne zmenil k lepšiemu, alebo sa uzdravil úplne.  Preto sa pri invokácii (povolávaní) Nikanora spomína práve 24-hodinová perióda. Ono to má ešte jeden odkaz na jeho život a to ten, že Nikanor bol pripravený zasahovať kedykoľvek a kdekoľvek, pretože neustále so sebou nosil plátennú tašku plnú liečivých bylín a iných magických vecí, keby sa vyskytla situácia v ktorej by bol potrebný jeho zásah. 

Náhly koniec pozemskej misie

Nikanor Ochoa zomrel vo veku 89 rokov na infarkt po veľkej hádke s iným čarodejníkom, s ktorým sa stretával na svojich obľúbených kohútích zápasoch. Jeho syn vždy vravieval, že ho nezabil infarkt, ale krivda. Tak či tak, spolu s Nikanorom zomreli aj čarodejnícke znalosti a tajomstvá, ktoré počas života zozbieral. Jeho púť na tomto svete skončila 17.5.1957  Je pochovaný  v mestskom cintoríne Cementerio Municipal de Nirgua, kde má aj svoje mauzóleum. Po jeho smrti mu bol dokonca oficiálne priznaný čestný titul ,,Curandero del Pueblo“ .  Je to po prvý krát, čo sa do zoznamu kultúrneho dedičstva zapísala osoba a to ešte navyše za svoje čarodejnícke umenie.

Teraz povoľ silu hijita (dcérenka)

Čo dodať na záver? Snáď len prejaviť veľkú vďaku, že ,,čarodej medzi čarodejmi“ Don Nicanor Ochoa, sa sám na základe vlastnej vôle a vlastného rozhodnutia ukázal v našom panteóne patrónov, aby nám odovzdal svoje rituály, ktoré nestihol odovzdať nikomu za svojho života. Nezabudnem na ten moment, kedy sa po prvý krát objavil jeho duch za mojím chrbtom pri výkone jedného rituálu. Doslova prevzal vedenie a začal ma otcovským spôsobom dirigovať.  ,,Takto a takto.. to teraz urob, dcérenka. Dobre robíš, teraz povoľ silu, hijita“.  

Od nášho prvého ,,stretnutia“ ubehol už nejaký čas a už ma neprekvapuje keď sa chystám k rituálu a a v pozadí, akoby odnikiaľ začujem slabé popiskovanie a pospevovanie ,, Som José Nikanor, čo prišiel zabíjať a liečiť,...“. Potom sa z ničoho objaví vôňa tabaku a silnej kávy. Vtedy už začne pukať nábytok a ja mne je jasné, že mám pre Nika prisunúť k oltáru stoličku, lebo začína ,,ďalšia lekcia mágie“ . Občas ma šťuchne drevenou palicou, ktorou si pomáha opri chôdzi, aby ma prinútil položiť sviecu a vziať niečo iné, ale vždy je to sprevádzané veľmi milým oslovením ,,dcérenka“.

Spomeňte si na Nikanora malým pohostením

Kto by si ho chcel v deň jeho sviatku uctiť, zapáľte mu čierno-modrú sviecu,  ponúknite mu nesladenú čiernu kávu, zapáľte mu cigaretu a pridajte sladký koláč. Nezabudnite mu to dať na stôl a ponúknuť mu stoličku, aby si sadol.  Počítajte s tým, že niekedy sa zjavuje aj so svojím papagájom Guacamolom a psom Ňomiom. Vtedy budete požiadaní, aby ste obslúžili aj ich. Niko, ako každý čarodej, mal rád zvieratá a považoval ich za priateľov a spoločníkov. 

18.02.2017 00:00:00

Valentín sa blíži. Stretnite svoju lásku.

Nie je ťažké sa zamilovať, ak máte do koho. No väčšina ľudí, ktorý si chcú pritiahnuť lásku mágiou má práve ten problém, že majú malý sociálny okruh, chabý spoločenský život a teda žiadnu možnosť niekoho stretnúť. Avšak v poslednej dobe sa rozmáha aj iný problém – neschopnosť nadviazať kontakt. Ľudia sa jednoducho odnaučili zoznamovať. A preto si v tomto valentínskom článku povieme ako stretnúť toho pravého, alebo tú pravú.

Nie je ťažké sa zamilovať, ak máte do koho. No väčšina ľudí, ktorý si chcú pritiahnuť lásku mágiou má práve ten problém, že majú malý sociálny okruh, chabý spoločenský život a teda žiadnu možnosť niekoho stretnúť. Avšak v poslednej dobe sa rozmáha aj iný problém – neschopnosť nadviazať kontakt. Ľudia sa jednoducho odnaučili zoznamovať. A preto si v tomto valentínskom článku povieme ako stretnúť toho pravého, alebo tú pravú.
 

Dalo by sa o vás snívať?

Každý hľadá svojho vysnívaného partnera a pritom si spokojne hovie vo svojej komfortnej a pohodlnej zóne, a očakáva princa , alebo princeznú, ktorej hodí na krk zodpovednosť za svoj život a svoje pocity.  Kladie na partnera väčšie očakávania než má sám od seba A TO JE CHYBA! Aj vy sa musíte stať niekoho vysnívaným partnerom , pracovať na sebe, zveľaďovať svoj charakter aj život. Zúfalci pôsobia odpudzujúco. Vyvolávajú dojem, že sa chcú na niekoho zavesiť a úplne ho udusiť. A naopak, ľudia vyžarujúci radosť, životný elán a chuť do života sú doslova magnetom. To je tá povestná charizma či sexappeal. Ľudia, ktorý sa dokážu pre niečo nadchnúť sú príťažlivejší a ľahšie si získajú sympatie okolia. Kto by sa necítil dobre pri človeku, čo má veľké sny a aj guráž ich realizovať?
 

A teraz krutá pravda

Prvý dojem rozhodne o tom, či budete mať šancu urobiť aj druhý dojem. Viem, že sa omieľa dokola, že pravá láska stojí na vyšších hodnotách, ale najskôr si vás ten niekto musí všimnúť a prísť na myšlienku že by tie vaše vyššie hodnoty rád spoznal. Keď vás uvidí vo vreci od zemiakov a s cibuľovými šupkami vo vlasoch, tak ho nebude zaujímať vaša romantická duša ktorá sa pod tým všetkým ukrýva. A ani keď vás bude vidieť s naštvaným výrazom, alebo zúfalstvom kričiacim z tváre. Vtedy je to úplne fuk, že viete byť verní až za hrob, ste starostliví a dobre varíte. Jednoducho vyvolať nejaký dojem a zapôsobiť, je základom toho, že si vás niekto všimne a bude sa chcieť s vami zoznámiť. Aj voľakedy to bývalo tak, že úlohou ženy bolo pôsobiť natoľko zaujímavo, aby mužovi vnukla myšlienku sa o ňu uchádzať. A úlohou muža bolo sa uchádzať tak dokonale, aby ho žena prijala. A teraz si opäť priznajme jednu vec, čím atraktívnejšia je osoba o ktorú sa zaujímate, a čím viac vám na tom záleží,  tým horšie na tom budete s nervami a sebavedomím. Takže opäť sme pritom, aby ste aj vy svoje šance zvyšovali cielenou prácou na svojej osobnosti, čo zároveň zdvihne aj vaše sebavedomie.  To ako sa predvediete v rámci prvého dojmu totiž zrkadlí, ako vnímate sami seba. A to nie sú ,,značkové handry“ do ktorých sa zabalíte, i keď aj dobré oblečenie vie povzbudiť, no hlavný ťah na ,,na bránu“ spočíva vo vystupovaní a to je tón hlasu, gestá, mimika, ...
 

Ako sa z cudzích ľudí stávajú naši priatelia

Kto nás zaujíma, na toho sa pozeráme. Ak niekoho zaujímate vy, tiež sa na vás pozerá. Alebo opačne, nikto sa nedíva na to, čo ho nezaujíma. Všetko začína vzbudením záujmu a očným kontaktom. Verte tomu, že každý vie zacítiť, že sa na neho niekto pozerá. Spozornie a začne hľadať zdroj toho signálu. Takže vždy nastane situácia, kedy sa vaše oči stretnú. A tu prichádza ďalší krok – úsmev. Úsmev vyvoláva pocit dôvery.  Je to podvedomá reakcia. Niektorí sebavedomí ľudia k úsmevu pridajú aj malé mrknutie, čo už je priame naznačenie sympatií. No nesmelým úplne postačí sa naučiť usmiať. Ak sa váš očný kontakt s vybranou osobou ešte raz, či dvakrát zopakuje, môžete k úsmevu pridať aj malé prikývnutie, či nejaké drobné gesto. Zvyčajne už potom vybraná osoba sama vyhľadáva očný kontakt s vami, alebo nazbiera odvahu vás osloviť, či utrúsiť poznámku na otvorenie slovnej komunikácie. Akonáhle do nej vstúpite, hľadajte spoločné témy na rozhovor. Existuje jedna čarovná otázka, ktorá vás razom premiestni do emočného sveta danej osoby a zapíše vás v ňom rovno do kolónky príjemných pocitov. Je to otázka ,,PREČO“.  Prečo si si vybrala túto prácu, čo ťa na nej zaujalo? Prečo si si vybral tento šport, čo je na ňom tou hlavnou výzvou pre Teba? Atď...atď... Týmto prinútite osobu vyjadrovať svoje najhlbšie myšlienky a to vám otvára dvere do jej duše. A to je zároveň aj cesta k zblíženiu. Áno, ukázať že ste na niekoho myšlienky zvedaví, vám pomôže ho zbaliť. Na záver hovoru vyjadrite že to bolo veľmi príjemné a radi by ste ešte v tomto hovore pokračovali niekedy inokedy. Ak aj dotyčná osoba vyjadrí rovnaké pocity, bez hanby si vypýtajte kontakt (vy samozrejme dajte tiež svoj) a dohodnite termín ďalšieho stretnutia.
 

Úloha pre nesmelých, alebo pre tých čo zabudli stretávať ľudí

Ak ste už roky zavretý vo svojej ,,bublinke“ a naozaj nemáte nikoho, s kým by ste vyšli von, nezabúdajte, že už vy sami o sebe ste pre seba tá prvotriedna spoločnosť. A vaša energia t.j. dojem, ktorý robíte k vám pritiahne prvých sympatizantov. Aj keď vás to zo začiatku bude stáť nejaké to úsilie, naučte sa usmievať na ľudí a zdraviť susedov veselým tónom. Nečakajte na externý dôvod k úsmevu, žiadne teórie typu ,,neusmievam sa, lebo nemám dôvod“. Mozog reaguje na úsmev automatickým vyplavením hormónov šťastia. Takže sa zo začiatku oklamte, naučte sa tešiť zo seba a ostatní sa vám budú tešiť tiež.  Kontrolujte si mimiku, či nie ste zamračený, alebo či z vašej tváre nekričí zúfalstvo. Skontrolujte svoje držanie tela, či nie ste skrútený do ruličky ako toaletný papier, ale pôsobíte že ste duchaprítomný a prebudený do života. Pekne sa oblečte, upravte a vyrazte sami so sebou do kaviarne. Na toto sú najlepšie práve obchodné centrá, lebo je tam väčší pohyb rôznorodých ľudí.  Vezmite si ako ochranný štít knihu, krížovky, alebo  noviny a popri čítaní trénujte očný kontakt a úsmevy. Sledujte nenápadne ľudí a učte sa vyhľadať, čo máte s nimi spoločné, alebo podobné. Spoločné veci budia spriaznenosť, no styčné body treba nájsť, nie čakať že niekto bude skutočne rovnaký ako vy.  Premýšľajte aký kompliment by ste vedeli dať tej ktorej osobe a inteligentne s ňou zavtipkovať. Ľudia, ktorý sú príjemný spoločníci, majú vyššiu úspešnosť na opakované stretnutia. Usmejte sa ak sa vám s nejakou osobou stretnú pohľady, to je vyjadrenie záujmu a vyslanie signálu, že ste otvorení kontaktu. Tak sa z cudzích ľudí stávajú naši známi. A nezabudnite sa do ,,svojej“ kaviarne vracať pravidelne, aby vás ľudia začali registrovať. To prelomí ľady a vy nebudete taký nesmelí, keď sa budete cítiť vo svojom prostredí.
 

A ešte návod pre úplných, ale úplných zúfalcov

Vždy je spôsob ako sa naučiť zoznamovať, aj keby ste boli už 100 rokov spoločensky ,,mŕtvi“. Ja pre svojich klientov veľmi často používam metódu ,,vyhnania do krúžku“. Jednoducho si vyberiete nejakú záujmovú činnosť, ktorá sa vykonáva v kolektíve. Prídete tam a budete robiť to, čo ostatní. Či už je to tanec, fitness, alebo krúžok varenia, to je jedno. Ale uplatňuje sa tam psychologický efekt ,,všetci sme príslušníci jedného kmeňa“. Nemusíte pátrať po tom, čo máte spoločné, pretože to spoločne práve robíte. A je to odrazový bod ku komunikácii a dokonca aj k požiadaniu o pomoc, či podporu, čím sa vytvorí užší kontakt a pocit súznenia. A to budú vaše prvé kroky k zoznámeniu sa. Potom môžete využiť efekt skupinového jednania a vyraziť so zopár ľuďmi ,,z krúžku“ do kaviarne. Spraviť z toho zvyk a trénovať zoznamovanie s podporou ,,kmeňových príslušníkov“ za chrbtom.
 

Syndróm Marfuše

Nikto z nás, kto videl rozprávku Mrázik nedá dopustiť na pamätnú scénu, kedy Marfuša odbije Mrázika slovami ,,Čo ti šije blázon starý?“ Tá scéna je veľmi poučná. Mrázik sa pokúsil o priateľský kontakt a odpoveďou mu bol slovný preplesk. Áno, toto je jediná obava každého človeka, že bude škaredo odmietnutý a preto sa moderná generácia zoznamuje posielaním smajlíkov na sociálnych sieťach a v reálnom živote je neschopná niekoho priamo osloviť. Čo z toho vyplýva pre vás? Ak musíte niekoho odmietnuť, myslite na to, že určite k tomu aby vás oslovil musel zbierať odvahu a vzal celé riziko kontaktu na svoje plecia. Tak to spravte taktne a milo. Prípadne s ním krátko konverzujte a potom sa ospravedlňte, že už musíte ísť. Nedávajte mu na seba kontakt, ani sa nedohadujte na druhý raz. Ak budete mať povesť, že kohokoľvek z voleja odpálite preč, nikto za vami nepríde, ani keby ste vysielali túžobné pohľady.
 

Vypnite počítač, odložte mobily!

Aby ste sa s niekým mohli zoznámiť, musí byť na vás vidno, že ste otvorení kontaktu. Ľudia reagujú na signály. Ale keď ako väčšina kráčate s očami na displeji, ako chcete zachytiť signály iných, keď jediný signál čo vás zaujíma je signál vášho mobilu? Technológie sú síce dobrá vec, ale v niektorých oblastiach života ľudstvu uškodili. Voľakedy ste si počas dňa nazbierali zážitky a večer ste ich doma rozobrali s partnerom. Dnes mu ich vybľabocete do mobilu ešte po ceste z práce a keď dorazíte domov , už si nemáte čo povedať. S mobilom ste síce všade zastihnuteľní, ale to hlavne pre telemarketingové ponuky, pretože väčšina ľudí sa nevie stretnúť ani s priateľmi. Mobil im slúži najmä na to, aby mohli schôdzku zrušiť aj 15minút pred jej dianím. A keď sa na ňu aj dostavia, neužívajú si spoločnosť priateľov ale riešia všetky podnety prichádzajúce z mobilu. TAKŽE, AK VÁM NA NIEKOM ZÁLEŽÍ, VYPNITE MOBIL A VENUJTE MU SVOJU POZORNOSŤ.
 

Nespracovaný vzťah nám bráni mať nový vzťah

Najväčší problém nového vzťahu sú staré vzťahy. Presnejšie staré nespracované vzťahy, pretože tie vo vás zanechávajú nespracované emócie a tie zasa vytvárajú emočné a mentálne bariéry. No a toto je z vás cítiť a potenciálny nápadník sa vytratí. A to by bol ešte ten lepší prípad. Ten horší je, že si s ním začnete a celý vzťah sa zvrhne na vyrovnávanie defektov predchádzajúceho vzťahu. Vtedy je filter vášho mozgu zapnutý tak, že prehliada kvality nového partnera a prisudzuje mu defekty starých partnerov. Potom priraďujete novému partnerovi konkrétne vlastnosti, ktoré ani nemusí mať a tlačíte situácie do takej polohy, aby ste si mohli potvrdiť pravidlá, ktoré sa zrodili vo vašej hlave počas predchádzajúcich vzťahov. Preto nie je dobré skákať zo vzťahu do vzťahu, ale dať si čas, aby mohol starý vzťah odoznieť a vyprchať.

K TOMU VÁM MOŽE POMOCŤ TENTO RITUÁL ZVANÝ ,,DOVI - DOPO“

Vykonať ho môžete v hociktorý deň, no musí to byť v noci, najskôr po 22:00, no čím neskôr, tým lepšie. V celom byte musí byť tma a ticho.

1)      Do stredu miestnosti smerom ku dverám umiestnite stoličku. Na zemi pred ňou zapáľte fialovú a ružovú sviecu, medzi ne postavte stojan s piatimi vonnými tyčinkami vône gáfor, alebo hortenzia. Blízko k nohám stoličky umiestnite pekáč, alebo inú nehorľavú nádobu a lekárenský lieh, prípadne absynth, a jedny nožnice. Ak máte fotografie bývalých partnerov, ktoré neľutujete spáliť, pripravte si aj tie.

2)      Vo výške solar plexu si uviažte okolo seba toľko bielych stužiek, koľko vzťahov ste mali. Na každú stužku napíšte meno jedného bývalého partnera a jeden koniec stužky nechajte dlhší, aby trocha visel.

3)      Sadnite si na stoličku, do ľavej ruky uchopte koniec jednej bielej stužky a do pravej si chyťte horiaci bielu sviečku. Zadívajte sa cez plameň bielej sviece do stúpajúceho dymu vonných tyčiniek tak, aby ste mali pred sebou otvorené dvere.

4)      Päťkrát vyvolajte meno bývalého partnera, ktorého stužku držíte v ruke. Začnite vnímať jeho siluetu, ako sa objavuje vo dverách.  Keď začnete vnímať jeho energiu, alebo budete mať silný pocit že je opäť s vami, vyrieknite: ,,TY ....jeho meno..., teraz keď Ťa vidím vo svetle poznania, poviem ti, čo si spôsobil. Zasial si do mňa ....vymenujete všetky pocity, ktoré vo vás po ňom ostali...  Spôsobil si že ....vymenujete všetko, čo vo vás zanechal ako traumu, či obavu... TO, ČO SI ZO MŇA STVORIL, TO NIE SOM JA! TO, ČO SI VO MNE ZANECHAL, NIE JE MOJE! BER SI TO PREČ!

5)      Položte sviecu, vezmite nožnice a rázne od seba odstrihnite stužku s menom daného partnera. Hoďte ju na nehorľavú podložku, polejte absyntom, či liehom a zapáľte. (Ak máte pripravenú aj jeho fotografiu, vhoďte ju do plameňov). Vyrieknite: ,,HĽA, MINULOSŤ ŤA POHLTILA. DO MôJHO SRDCA SA VRACIA LÁSKA, KTORÚ MÁM PRE INÉHO. TY CHOĎ A STRAŤ SA V ZABUDNUTEJ HISTÓRII! TAK SA STAŇ!“

6)      Chvíľu si oddýchnite, skľudnite sa a pokračujte zasa ďalším ex-partnerom, až kým nevyprevadíte zo seba všetkých aj z ich bariérami a traumami. Po skončení ceremónie zabaľte zhorené zbytky do čiernej látky a choďte ich vysypať von pod stromy. Vyrieknite: ,,TU VÁS ZANECHÁVAM, NECH VÁS ZEM POHLTÍ, ČI VIETOR ODVEJE. TAK SA STAŇ!“ Vylejte na to miesto zbytok abysnthu, alebo červené víno, ako obetinu živlom a duchom. Otočte sa a bez obzretia rázne odkráčajte preč.

Minulosť je uzavretá, nová láska môže prísť. 

09.02.2017 00:00:00