Konzultácia pre objednanie Mágie

Podstatou tejto konzultácie je Tarotová analýza za účelom magickej pomoci. Analyzujeme Vašu situáciu, zistíme čo hrá vo Váš prospech a čo v neprospech, vyhľadáme prípadné bariéry a nájdeme spôsob ako sa cez ne dostať magickými rituálmi až k Vášmu cieľu.

Výstupom z tejto konzultácie je RITUÁLNY PLÁN, podľa ktorého pre Vás vykonáme Mágiu.
Rituálny plán je platný maximálne 3 mesiace od konania konzultácie, lebo vždy sa odráža z aktuálneho stavu situácie. Ak počas tejto doby nevykonáte rozhodnutie o začatí magických rituálov, je v danej veci nutná nová konzultácia.

Konzultáciu k Mágii vykonáva certifikovaná profesorka Vysokej Mágie Sonia Guerrera

              

Osobnú konzultáciu je možné absolvovať až po jej úhrade a zaslaní podkladov. Voľné termíny nájdete na úvodnej stránke v pravom stĺpci.

Osobné konzultácie sa konajú v priestoroch Santérie na Štefánikovej 47 (Bratislava), 3.poschodie v utorky a štvrtky o 17:00 a z energetických dôvodov trvajú maximálne 40 minút.

Diaľkové konzultácie pre klientov, ktorí sa z nejakých dôvodov nemôžu dostaviť k nám na osobné stretnutie, vykonávame formou Tarotovej analýzy bez účasti klienta, z ktorej bude mať možnosť zhliadnuť kompletný videozáznam o dĺžke 20 – 30 min. Analýzu vykonávame až po úhrade konzultácie a zaslania podkladov.

                    

FORMA PODKLADOV KU KONZULTÁCII (zašlite na santeria@santeria.sk)

- Meno, priezvisko a dátum narodenia ľudí, o ktorých sa jedná, t.j. vy a ľudia, ktorí zohrávajú podstatnú rolu v situácii, ktorú chcete riešiť.

- Popis situácie, čo sa stalo, ako sa to odohralo, ako dávno to bolo, aká je súčasná situácia.

- Čo všetko ste vykonali na nápravu situácie a s akým výsledkom.

- Čo ste ochotní urobiť, respektíve zmeniť, aby sa daná situácia vyriešila.

- Uveďte vašu predstavu ideálneho riešenia, tzn. čo chcete s našou pomocou dosiahnuť v uvedenej veci.
 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť klientov, ktorí evidentne nie sú schopní spolupráce alebo sa javia ako problémové osobnosti. To znamená každého, koho správanie je chorobne obsesívne, hysterické, deštruktívne, prípadne trpí nezvratnou psychickou poruchou, ktorú nemá pod kontrolou alebo závislosťou na omamných látkach, či alkohole.


Diskrétnosť z našej strany je zaručená. S osobnými údajmi nakladáme v súlade so znením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácií bezpečnostných opatrení v znení neskorších predpisov. Viac v obchodných podmienkach v časti Ochrana osobných údajov.