Konzultácia pre objednanie Mágie

Ak Vašu situáciu dokáže vyriešiť už len zázrak, sme tu pre to, aby sme Vám ho zariadili. U nás nájdete odbornú pomoc vyštudovaných mágov s licenciou a veľkou praxou. Nezľakneme sa žiadneho problému a vždy nájdeme cestičky ako z neho von.

              

Pre koho je konzultácia vhodná?

Pre každého, koho situácia je natoľko špeciálna, že si jej riešenie vyžaduje špeciálny postup. Preštudujte si našu ponuku MÁGIE NA OBJEDNÁVKU a pokiaľ žiadna z variant nie je vaším riešením, smelo nás kontaktujte. Pomocou Tarotu zistíme čo hrá vo Váš prospech a čo v neprospech, vyhľadáme prípadné bariéry a spôsob ako sa cez ne dostať. Podľa toho sa ukáže, koľko a akých rituálov je potreba na riešenie Vašej záležitosti a teda aj celková cena za mágiu.

                    

Ako sa objednať a kam prísť?

1) Najskôr si uhradíte konzultáciu a na mail santeria@santeria.sk nám pošlete odpovede na týchto 5 bodov:

- Meno, priezvisko a dátum narodenia ľudí, o ktorých sa jedná, t.j. vy a ľudia, ktorí zohrávajú podstatnú rolu v situácii, ktorú chcete riešiť.

- Popis situácie, čo sa stalo, ako sa to odohralo, ako dávno to bolo, aká je súčasná situácia.

- Čo všetko ste vykonali na nápravu situácie a s akým výsledkom.

- Čo ste ochotní urobiť, respektíve zmeniť, aby sa daná situácia vyriešila.

- Uveďte vašu predstavu ideálneho riešenia, tzn. čo chcete s našou pomocou dosiahnuť v uvedenej veci.

2) Po preštudovaní Vašej situácie Vám zašleme na mail rovno videozáznam z konzultácie (cca 20-30min), alebo Vás budeme kontaktovať s ponukou voľných termínov na osobnú konzultáciu.

3) V prípade osobnej konzultácie sa  dohodnutom termíne dostavíte do priestorov Santérie na Štefánikovu 47 (BA), 3.poschodie. Termíny konzultácii  spadajú na štvrtky o 17:00 a z energetických dôvodov trvajú maximálne 40 minút.

DIAĽKOVÉ KONZULTÁCIE NA VIDEOZÁZNAM SPRACÚVAME V PRIEBEHU 3-4 DNÍ.

NA OSOBNÉ KONZULTÁCIE MÁME VYHRADENÉ LEN 3 TERMÍNY V MESIACI. NA JEDEN TERMÍN BERIEME LEN JEDNÉHO KLIENTA A PRETO SÚ ČAKACIE LEHOTY DLHŠIE.

Neprijímame klientov, ktorí nie sú schopní spolupráce, alebo sa javia ako problémové osobnosti. To znamená každého, koho správanie je obsesívne, hysterické, agresívne, prípadne trpí nezvratnou psychickou poruchou.

Diskrétnosť z našej strany je zaručená. Nikto okrem Vás samotných nedostane informácie o Vašom prípade. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete sú použité výhradne len k nastaveniu rituálov v mágii. Po vyriešení Vašich ťažkostí sú všetky informácie zmazané, skartované, alebo inak fyzicky zničené. S osobnými údajmi nakladáme v súlade so znením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácií bezpečnostných opatrení v znení neskorších predpisov.