Tarotová konzultácia - poradenstvo

Podstatou tejto konzultácie je poradiť sa s veštcom ohľadom konkrétnej záležitosti, zorientovať sa v spletitých okolnostiach, či zložitej situácii, nájsť ,,kľúč“ ku správnemu rozhodnutiu a následnému činu. (Na túto konzultáciu nie je možné nadviazať Mágiou)

Tarotovú konzultáciu a poradenstvo vykonávajú iniciovaní Mágovia a certifikovaní Veštci Eja La Bruja Santera a Don Almado

              

Tarotovú  konzultáciu je možné absolvovať až po jej úhrade a zaslaní podkladov. Voľné termíny nájdete na úvodnej stránke v pravom stĺpci.

Osobné konzultácie sa konajú v priestoroch Santérie na Štefánikovej 47 (BA), 3.poschodie v utorky o 17:00 a z energetických dôvodov trvajú maximálne 40 minút.

                         

FORMA PODKLADOV KU  KONZULTÁCII (zašlite na santeria@santeria.sk)

- Meno, priezvisko a dátum narodenia ľudí, o ktorých sa jedná, t.j. vy a ľudia, ktorí zohrávajú podstatnú rolu v situácii, ktorú chcete riešiť.

- Popis situácie, čo sa stalo, ako sa to odohralo, ako dávno to bolo, aká je súčasná situácia, a čo by ste sa o tom chceli dozvedieť.

Veštenia na spôsob bulváru nevykonávame. Váš osud nie je nikde pevne zapísaný, ale sa mení na základe vašich rozhodnutí, činov a presvedčení. Tarot Vám poradí len ak ste rozhodnutí so svojím životom niečo urobiť.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť klientov, ktorí evidentne nie sú schopní spolupráce alebo sa javia ako problémové osobnosti. To znamená každého, koho správanie je chorobne obsesívne, hysterické, deštruktívne, prípadne trpí nezvratnou psychickou poruchou, ktorú nemá pod kontrolou.


Diskrétnosť z našej strany je zaručená. S osobnými údajmi nakladáme v súlade so znením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácií bezpečnostných opatrení v znení neskorších predpisov. Viac v obchodných podmienkach v časti Ochrana osobných údajov.