Tarotová konzultácia - poradenstvo

Každý si zaslúži poznať pravdu. Len tak sa s ňou dokáže vyrovnať a urobiť správne rozhodnutie. U nás nebudete počuť to, čo chcete, ale to, čo potrebujete. Žiadne klamné zavádzanie, či chodenie okolo horúcej kaše. Vaše rozhodnutia tvoria Váš osud. Majte vo všetkom jasno.

              

Zorientujeme vás neprehľadných okolnostiach, nájdeme ,,kľúč“ k správnemu rozhodnutiu, odhalíme klamárov a ich tajné plány,  zistíme kde viazne váš pokrok a aké máte prekážky ,...

           
                         

Ako sa objednať a kam prísť?

Vytvoríte si objednávku cez nákupný košíček a uhradíte ju. Následne nám zašlete na mail santeria@santeria.sk odpovede na tieto 3 body:

1) Meno, priezvisko a dátum narodenia ľudí, o ktorých sa jedná, t.j. vy a ľudia, ktorí zohrávajú podstatnú rolu v situácii, ktorú chcete riešiť.

2) Popis situácie, čo sa stalo, ako sa to odohralo, ako dávno to bolo, aká je súčasná situácia.

3) Čo by Ste sa o tom chceli dozvedieť, aké sú vaše otázky k dotazovanej situácii.

Po preštudovaní vašich odpovedí  Vás budeme kontaktovať mailom s ponukou voľných termínov, z ktorých jeden nám potvrdíte. V danom termíne sa dostavíte do priestorov Santérie na Štefánikovu 47 (BA), 3.poschodie. Konzultácie trvajú z energetických dôvodov maximálne 40 minút.

Ako to u nás na veštení prebieha?

Veštec, ktorý vás bude očakávať  sa vyzná v oblasti ku ktorej sa viažu vaše dotazy, preto vám dokáže poradiť. Vzťahové výklady Tarotu robí špecialista na vzťahy, zdravotné výklady robí špecialista na alternatívnu medicínu, atď. Vo vymedzenom čase zodpovie všetko, čo sa týka bodov, ku ktorým ste zaslali svoje odpovede. Pri veštbe je ešte jeden prísediaci veštec, ktorý zaznamená hlavné body výkladu a tento záznam vám je po konzultácii odovzdaný. Následne si s ním naložíte podľa seba. Buď si ho odložíte, aby ste vedeli aplikovať rady, ktoré ste dostali, alebo ho sami zničíte a rady si zapamätáte.

Neprijímame klientov, ktorí nie sú schopní spolupráce, alebo sa javia ako problémové osobnosti. To znamená každého, koho správanie je obsesívne, hysterické, agresívne, prípadne trpí nezvratnou psychickou poruchou.

Diskrétnosť z našej strany je zaručená. Nikto okrem Vás samotných nedostane informácie o Vašom prípade. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete sú použité výhradne len k analýze, aby sme vám mohli čo najlepšie a najkonkrétnejšie poradiť. Po konzultácii sú všetky informácie zmazané, skartované, alebo inak fyzicky zničené. S osobnými údajmi nakladáme v súlade so znením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácií bezpečnostných opatrení v znení neskorších predpisov.