Očista osôb

Očistný rituál je kľúčovým momentom akejkoľvek magickej práce. Ak sa neodstráni negatívna energia, nie je možné naštartovať progres v žiadnej oblasti života. Preto je to veľmi zodpovedná úloha vhodná len pre profesionálne vyškoleného mága so silnou pozitívnou energiou. Výsledok  závisí od vhodného výberu rituálu a dodržania našich odporúčaní. Rýchlosť manifestácie výsledkov tiež závisí od hustoty negatívnej energie, ktorou ste obklopení a taktiež od vašej vlastnej disciplíny.

PREJAVY NEGATÍVNEJ ENERGIE V ČLOVEKU:

 • Dlhodobá stagnácia
 • Pocit ťažoby a smútku
 • Bolesti hlavy, celková slabosť
 • Nedostatok energie
 • Nekľudný spánok
 • Nepríjemné a opakujúce sa sny
 • Neschopnosť koncentrácie
 • Strácanie predmetov
 • Únik peňazí
 • Opakujúce sa chyby, alebo situácie
 • Reakcie neadekvátne podnetu
 • Zhoršenie medziľudských vzťahov
 • Časté nedorozumenia
 • Pocit odcudzenia priateľov a rodiny
 • Stránenie sa spoločnosti
 • Neustály vnútorný nepokoj, stres
 • Časté zmeny nálad
 • Dlhodobo znížená imunita
 • Časté, alebo dlhotrvajúce choroby
 • Zhoršenie zraku, sluchu
 • Nadmerná sebaľútosť
 • Neschopnosť empatie
 • Náchylnosť k zraneniam
 • Extrémne metabolické zmeny
 • Objavenie sa silných zlozvykov
 • Stupňujúca sa podráždenosť
 • Pocity beznádeje

Pokiaľ spozorujete aj nasledovné symptómy, objednajte sa k nám na konzultáciu k magickému zásahu


Kliatba čiernou mágiou, urieknutie

Prílišná spavosť, alebo silná nespavosť
Extrémne vyčerpanie celého organizmu
Sluchové, alebo zrakové halucinácie
Triašky, zimnice, bolestivé pichanie v hlave
Pálenie alebo chvenie v oblasti temena a tretieho oka
Náhle objavenie sa nevyliečiteľnej choroby

Posadnutie, privtelenie cudzej duše, alebo astrálnej larvy

Potreba násilia, alebo sebapoškodzovania
Časté a nepochopiteľné zmeny správania
Neschopnosť dodržať vlastné morálne zásady
Rozpoltenie osobnosti, vnútorný nepokoj
Dezorientácia ohľadom seba samého
Vnútorné hlasy , nutkavé myšlienky
Zníženie mentálnej kapacity
Falošné spomienky
Opakujúce sa nočné mory s prvkami násilia

TYPY OČISTNÝCH RITUÁLOV

Nasledovné rituály patria do čarodejníckeho umenia santérie a môžu ich vykonávať iba santerovia s platnou licenciou. Pokiaľ si zaplatíte túto službu mimo tejto oficiálnej stránky santérie, nenesieme za ňu žiadnu zodpovednosť. Zneužitie našich rituálov mimo vetvu santérie a obohacovanie sa na ľuďoch nám hláste na náš mail santeria@santeria.sk.


Prezenčný očistný rituál ,,Limpieza“

Očistný rituál šamanského typu za pomoci spirituálnych patrónov a elementálov prírody. Vykonáva sa v ohňovom kruhu materiou primou priamo na tele klienta. Úkon je vykonávaný 2- 4 čarodejmi. Klient participuje podľa zadávaných inštrukcii dychom, koncentráciou a zariekaním.  Na očistu treba prísť v čiernom tričku a priniesť si biele tričko na prezlečenie. Následne pre udržanie želaného efektu je  treba dodržiavať všetky naše odporučenia.

Očista aury rituálnym diagramom

Kompletná reparácia aury a ozdravenie energetického systému zjemnením vibrácie a dodaním svetla. Spúšťa samoliečebné procesy v organizme, rozpúšťa emočné bariéry, odstraňuje energetické bloky a zaceľuje diery v aure.  Nevyžaduje priamu participáciu klienta na rituály, avšak zaslanie fotografie, mena a dátumu narodenia je nutné.

Očistný rituál ,,Fundanga“

Hĺbková extrakcia negatívnej energie z aury vykonaná dominanciou nad štyrmi elementmi. Rázne pretnutie negatívnej vibrácie a jej odpálenie z biopoľa osoby. Používa sa na okamžité zastavenie pôsobenia negatívnej energie a v prípadoch silného znečistenia energetického systému, keď už osoba sama o sebe produkuje a vyžaruje negatívne vibrácie. Nevyžaduje priamu participáciu klienta na rituály, ale zaslanie fotografie, mena a dátumu narodenia je nutné.

Očistný rituál ,,Salva Vela“

Odopnutie od zdroja negatívnej energie a ochrana pred jej spätným pôsobením. Používa sa aj na zrušenie urieknutí a zla vygenerovaného nenávisťou, závisťou a neprajnosťou. Vyžaduje čiastočnú participáciu klienta na rituály a zaslanie fotografie, mena a dátumu narodenia. V rámci participácie vám zašleme rituálne nabitú sviecu na doplnenie vašimi vlasmi. Potom nám ju odošlete späť na dokončenie rituálu.

Očistný rituál ,,Vela Bomba“

Rozrazenie negatívnej energie za pomoci duchov a spirituálnych patrónov. Používa sa aj na anuláciu kliatieb ľahšieho typu, ktoré už nemajú aktívny zdroj. Nevyžaduje sa priama participácia klienta, avšak zaslanie fotografie, mena a dátumu narodenia spolu s trochou vlasov je nutné.

Prezenčný očistný rituál ,,Santa Muerte“

Transmutácia energie za pomoci bytosti ,,Najsvätejšia Smrť“. Používa sa na spirituálne znovuzrodenie v prípade, že vaša energia je v stave, kedy ju už nie je možné očistiť a rúti sa sama do seba, tzn. keď sa vlastná energia človeka obráti proti nemu samotnému. Rituál sa vykonáva výhradne v noci a má silný dopad  na psychiku klienta, preto je nutná nielen predchádzajúca príprava, ale aj následná psychoasistencia.