Prezenčná škola mágie

                      

Škola Vysokej Mágie Santéria vznikla v roku 2010 ako delegácia mexických a argentínskych inštitútov parapsychológie zásluhou certifikovanej profesorky Sonii Guerreri. Naša škola je skutočná, metodologicky organizovaná s odstupňovanou obtiažnosťou. Nejedná sa teda o bežný spolok ezotericky zmýšľajúcich jedincov na krátenie si dlhých chvíľ. Nepropagujeme žiadne náboženstvo. Sprístupňujeme  ezoterické a okultné znalosti, aby vám umožnili pozitívne smerovať svoj život a pomáhať aj iným ľuďom. Dištancujeme sa od ezoterických spolkov ktoré sa snažia o vyvolanie psychickej závislosti na duchovne. Zastávame názor, že ezoterické učenie tu nemajú byť na to, aby odviedli ľudí od reality, ale aby ich naučili uplatniť celý svoj potenciál.

UČEBNÉ PREDMETY ŠKOLY MÁGIE A VEŠTECKÝCH UMENÍ

1) Mágia a čarodejníctvo

(napr.: komunikácia so spirituálnymi patrónmi, magické rituály a ceremónie, ľudové kúzla  a čary, čarodejnícke cvičenia na zameranie sily a energie, atď...)

2) Tarot

(napr.: čítanie energie kariet, symbolická reč podvedomia, prepájanie sa s energiou osôb a situácií, veštecké diagramy, atď...)

3) Numerológia

(napr.: pythagorická numerológia, tarotová numerológia, živlová astrológia, analýza osobnosti, atď...)

4) Liečiteľstvo a holistika

(napr.: liečenie hlinou, čakrové sviečky, úprava životosprávy, vplyv mysle na telo, atď...)

5) Mentálna kontrola

(napr.: nastavenie mysle, psychológia reakcií na energetický impulz, účelová úprava osobnosti, telepatia, atď...)

6) Parapsychológia

(napr.: psychometria, práca s kyvadlom, techniky vedomého snenia, práca s tabuľkou Ouija, atď...)
 

Ako sa zapísať do školy?

Vytvorte si objednávku na zápisné do ročníka a uhraďte ju. Po zaevidovaní zápisného na našom účte vás zaradíme do zoznamu študentov a približne 2-3 mesiace pred otvorením ročníka vás budeme kontaktovať a vyzveme vás na uhradenie minimálne prvej lekcie. Pokiaľ neobdržíme od vás úhradu lekcie do stanoveného termínu, bude vaše miesto uvoľnené ďalšiemu záujemcovi. Termín prvého vyučovania bude vypísaný na webe a budete o ňom upovedomení aj mailom. Termíny ostatných lekcií sa dozviete priamo na vyučovaní.

Upozorňujeme vás, že poplatok za zápis je nevratný. A taktiež aj poplatok za uhradenú lekciu, na ktorú sa žiak nedostavil.

Ako to u nás funguje?

Pri prezenčnom štúdiu  je potrebné sa  osobne dostaviť do priestorov školy Bratislavskej Santérie. Vyučovanie prebieha jednu sobotu v mesiaci. Začína o 11-tej hodine a končí do 15-tej hodiny. Každý z predmetov daného rozvrhu trvá 50 min a za ním nasleduje 10 min prestávka. Predmety teda začínajú vždy o celej hodine. Počas jedného vyučovania sa vystriedajú 3-4 predmety a každý je vyučovaný iným profesorom. Po vyučovaní majú žiaci možnosť nákupu pomôcok z nášho čarodejníckeho obchodu

POVINNOSTI ŠTUDENTA:

  • Včas vykonať platbu za vyučovanie. V termíne vyučovania musí byť platba pripísaná na účte Santérie.
  • Riadne sa zúčastňovať vyučovania, premýšľať nad učivom, spájať si informácie do celku a vykonávať úlohy a cvičenia.
  • V prípade absencie mať uhradenú lekciu (prípadne aj videozáznam z vyučovania) a všetko sa doučiť.
  • Strážiť naučené techniky a rituály ako svoje najväčšie tajomstvo.
  • Uplatňovať získané znalosti vo svojom živote a robiť všetko tak, aby sme boli na teba hrdí.

JE ZAKÁZANÉ:

- Experimentovať s rituálmi a meniť ich bez dostatočnej praxe a znalosti.

- Vynášať informácie z vyučovania a šíriť rituálne postupy mimo Santériu.

- Používať pre svoju činnosť meno Santérie (Santéria je registrovaná značka).

- Skákať vyučujúcemu do reči, vstupovať do výkladu učiva a iným spôsobom narušovať vyučovanie.

-  Propagovať svoju vlastnú činnosť medzi žiakmi a obohacovať sa na svojich spolužiakoch predajom vlastných produktov, alebo služieb.

- Zhotovovať videozáznamy, audiozáznamy a fotografie na vyučovaní mimo momentov, kedy Vás profesor k tomu priamo vyzve.

- Ohovárať spolužiakov, profesorov, alebo inak šíriť zlé reči o ,,vlastných“, alebo robiť čokoľvek iné, kvôli čomu by sme sa museli za teba hanbiť.

Kto poruší tieto pravidlá, bude musieť svoje štúdium v Santérii ukončiť.