Prezenčná škola mágie

                      Prezenčná škola Vysokej Mágie v Bratislave

Naša škola mágie otvorila svoje brány v roku 2010, kedy sa pod vedením certifikovanej profesorky Vysokej Mágie Sonie Guerrery otvorila delegácia mexických a argentínskych inštitútov mágie a parapsychológie. Odvtedy sme sa vypracovali na medzinárodnú špičku a uznávaných reprezentantov Santérie a mexického čarodejníctva v Európe.

Máme žiakov po celom Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Anglicku a aj vo vzdialenejších krajinách ako je napríklad Argentína. Medzi našimi žiakmi sú nielen úplní laici, ale aj profesionáli, či veľmi známi liečitelia, veštci, šamani aj mágovia, ktorí sa k nám prichádzajú profesionálne vyškoliť a odstrániť svoje nedostatky vzniknuté samoštúdiom.

Našou snahou je maximálna profesionalizácia ezoterických odvetví a pozvoľné odstránenie samozvaných guru a šarlatánov, ktorí nevedomky spôsobujú svojím klientom problémy, znevažujú prácu ozajstných profesionálov a vrhajú zlý tieň na starodávne umenie mágie a čarodejníctva.

Vďaka našej sústavnej usilovnej činnosti a šíreniu našich znalostí medzi ľudí, sa nám podarilo pozdvihnúť umenie mágie v očiach širokej verejnosti a vytiahnuť ju spod nánosov dogiem a dezinformácií. Veríme, že tento pozitívny trend bude naďalej úspešne pokračovať aj vďaka vám, našim budúcim žiakom. 
 

Ako sa zapísať do školy?

Počet miest v ročníku je obmedzený. Po ich zaplnení je možné sa zapísať až do toho nasledujúceho ročníka a počkať na jeho otvorenie.

Zápisné je možné uhradiť kedykoľvek. Po zaevidovaní zápisného na našom účte vás zaradíme do zoznamu študentov a približne 2-3 mesiace pred otvorením ročníka vás budeme kontaktovať a vyzveme vás na uhradenie minimálne prvej lekcie.

Pokiaľ neobdržíme od vás úhradu lekcie do stanoveného termínu, bude vaše miesto uvoľnené ďalšiemu záujemcovi.

Termín prvého vyučovania bude vypísaný na webe a budete o ňom upovedomení aj mailom.

Vyučovanie sa koná raz do mesiaca a jeden vyučovací blok trvá približne tri hodiny.

UPOZORNENIE:

Poplatok za zápis je nevratný, aj v prípade, že osoba nenastúpi do štúdia.

V prípade nenastúpenia do kurzu je možné žiadať vrátenie 60% z uhradeného kurzovného poplatku, ale iba do dátumu uzatvorenia zápisu. Po tomto dátume už nie je možné vykonať storno.

Ak osoba do štúdia nastúpi a následne si zmyslí z kurzu odstúpiť, nemá nárok na vrátenie kurzovného a ani jeho časti.

 

PODMIENKY PREZENČNÉHO ŠTÚDIA:

1. Vyučovanie prebieha jedenkrát do mesiaca v našich priestoroch v Bratislave a trvá približne tri hodiny. Dátumy jednotlivých lekcií sú každý mesiac aktualizované a vypísané na webe.

 2. Každú lekciu treba mať uhradenú vopred, ešte pred jej konaním. Žiak je povinný mať uhradenú lekciu aj v prípade, že sa jej nezúčastní, ak stále pokračuje v štúdiu v našej Škole.

 3. V prípade, že žiak vyučovanie vynechá, je povinný sa látku doučiť od svojich spolužiakov a v prípade nutnosti konzultovať s profesormi cez školskú stránku, alebo školský mail.

4. Pokiaľ žiak vie vopred, že bude na vyučovaní chýbať, môže si priplatiť a požiadať o video záznam vyučovania, musí však mať riadne uhradenú aj lekciu.

5. Štúdium považujeme za ukončené v prípade, že nebude mať uhradenú lekciu, nezúčastní sa jej a nedá o sebe vedieť, ale aj v prípade že, si žiak síce lekcie uhradí, ale trikrát po sebe sa ich nezúčastní (škola nie je videokurz!).

6. Je zakázané experimentovať s rituálmi. Počas štúdia je nutné vykonávať rituály tak, ako ich prezentuje vyučujúci. Nič nepridávať, nič nemeniť, nič neodoberať! Každý žiak je povinný vykonať všetky odporúčané cvičenia a rituály, ktoré sa na vyučovaní preberajú.

7. Je zakázané skákať vyučujúcemu do reči, vstupovať do výkladu učiva, presadzovať svoje osobné dogmy, alebo iným spôsobom narušovať vyučovací proces. Na záver vyučovania je možné klásť otázky len v súvislosti s vyučovanou témou. Otázky k iným témam budú zodpovedané v lekcii, ktorá s nimi bude súvisieť.

8. Je zakázané propagovať svoju vlastnú činnosť medzi žiakmi a obohacovať sa na svojich spolužiakoch predajom vlastných produktov, alebo služieb.

9. Je zakázané zhotovovať videozáznamy, audiozáznamy a fotografie na vyučovaní mimo momentov, kedy Vás profesor k tomu priamo vyzve.

10. Žiaden z absolventov výuky nesmie používať pre svoju činnosť meno Santérie, pokiaľ nepožiada o vydanie licencie, alebo o zaradenie do tímu Santérie. Santéria je registrovaná značka. 

Všetci účastníci čarodejníckej výuky sú viazaní mlčanlivosťou, čo sa týka vyučovaných magických praktík a rituálnych postupov.

UHRADENÍM ZÁPISNÉHO VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI ŠTÚDIA A ZAVÄZUJETE SA K ICH DODRŽIAVANIU.