1. ročník: Mágia Santérie a čarodejníctvo                             

11 praktických vyučovacích blokov

PROGRAM VÝUKY:

 • Zostavenie a aktivácia oltára
 • Uzavretie paktu so spirituálnym patrónom
 • Narábanie s rituálnymi sviecami
 • Stolové rituály ,,Trabajos de mesa“
 • Očistné rituály
 • Prelomenie kliatieb
 • Aktivácia magických symbolov
 • Zákonitosti energetických úkonov
 • Ovládanie prírodných elementálov
 • Rituály lásky
 • Finančná mágia
 • Liečenie cez bábiku Vudu
 • Nabíjanie talizmanov a ich aktivácia
 • Využitie energie Tarotu v mágii
 • Parapsychológia
 • Radionika

Všetci účastníci čarodejníckej výuky sú zaviazaní mlčanlivosťou, čo sa týka magických praktík a rituálnych postupov. Je zakázané zhotovovať si zvukový, či obrazový záznam z vyučovania.

Vydanie diplomu je podmienené absolvovaním čarodejníckej praxe a úspešným zložením praktickej aj teoretickej skúšky.

Po ukončení prvého ročníka je možné požiadať o pozvánku do druhého ročníka.

Cena: 60 eur/ 1 vyučovací blok (vyžaduje sa aj zápisné)

Cena za celý ročník: 600 eur (nevyžaduje sa zápisné)

Poplatok za zápis do ročníka: 20 eur

UPOZORNENIE: Poplatok za zápis a aj samotný kurzový poplatok je nevratný aj v prípade, ak osoba vôbec nenastúpi do štúdia, alebo z neho v jeho priebehu odstúpi.

UHRADENÍM ZÁPISNÉHO, ALEBO ŠTUDIJNÉHO POPLATKU VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI ŠTÚDIA A ZAVÄZUJETE SA K ICH DODRŽIAVANIU.