1. ročník: Mágia Santérie a čarodejníctvo                             

  11 praktických vyučovacích blokov

  PROGRAM VÝUKY:

  • Zostavenie a aktivácia oltára
  • Uzavretie paktu so spirituálnym patrónom
  • Narábanie s rituálnymi sviecami
  • Stolové rituály ,,Trabajos de mesa“
  • Očistné rituály
  • Prelomenie kliatieb
  • Aktivácia magických symbolov
  • Zákonitosti energetických úkonov
  • Ovládanie prírodných elementálov
  • Rituály lásky
  • Finančná mágia
  • Liečenie cez bábiku Vudu
  • Nabíjanie talizmanov a ich aktivácia
  • Využitie energie Tarotu v mágii
  • Parapsychológia
  • Radionika

  Všetci účastníci čarodejníckej výuky sú zaviazaní mlčanlivosťou, čo sa týka magických praktík a rituálnych postupov. Je zakázané zhotovovať si zvukový, či obrazový záznam z vyučovania.

  Vydanie diplomu je podmienené absolvovaním čarodejníckej praxe a úspešným zložením praktickej aj teoretickej skúšky.

  Po ukončení prvého ročníka je možné požiadať o pozvánku do druhého ročníka.

  Cena: 60 eur/ 1 vyučovací blok (vyžaduje sa aj zápisné)

  Cena za celý ročník: 600 eur (nevyžaduje sa zápisné)

  Poplatok za zápis do ročníka: 20 eur

  UPOZORNENIE: Poplatok za zápis a aj samotný kurzový poplatok je nevratný aj v prípade, ak osoba vôbec nenastúpi do štúdia, alebo z neho v jeho priebehu odstúpi.

  UHRADENÍM ZÁPISNÉHO, ALEBO ŠTUDIJNÉHO POPLATKU VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI ŠTÚDIA A ZAVÄZUJETE SA K ICH DODRŽIAVANIU.