3. ročník: Majstrovský stupeň Vysokej Mágie                         

  11 vyučovacích blokov

  Do tretieho ročníka môžu nastúpiť len absolventi druhého ročníka mágie.

  PROGRAM VÝUKY:

  • Milostná a sexuálna mágia cez bytosť Maria Lionza
  • Odstraňovanie kliatieb a rodových prekliati cez bytosť Santísima Muerte
  • Odrážanie energetických útokov a vytváranie boomerang efektu cez bytosť Santa Barbara
  • Protikúzla a metódy anulovania čiernej mágie cez bytosť San Cipriano
  • Ochranné rituály cez duše predkov
  • Zväzovanie energie škodných osôb cez bytosť Nicanor Ochoa
  • Vytváranie energetických klonov a umelých bytostí – egregorov
  • Špiritizmus, exorcizmus, odprevádzanie duší zomrelých
  •  Rituálne diagramy, rituály ,,de piso“
  • Mentálne telekomando, astrálne projekcie

  Všetci účastníci čarodejníckej výuky sú zaviazaní mlčanlivosťou, čo sa týka magických praktík a rituálnych postupov.

  Tretí ročník štúdia mágie končí zasväcovacím obradom a odovzdaním príslušného diplomu.

  Úspešný absolvent tretieho ročníka môže požiadať o oficiálne zaradenie do profesorského kolégia s registráciou v ÚNII ČARODEJNÍKOV SLOVENSKA, o. z.

  Cena: 700 €/ 1 vyučovací blok (vyžaduje sa aj zápisné)

  Cena za celý ročník: 700 € (nevyžaduje sa zápisné)

  Poplatok za zápis do ročníka: 30 eur

  Periodicita lekcií: Raz za dva mesiace jeden 4 hodinový blok

  UPOZORNENIE: Poplatok za zápis a aj samotný kurzový poplatok, je nevratný, a to aj v prípade, že osoba vôbec nenastúpi do štúdia, alebo z neho v jeho priebehu odstúpi.

  UHRADENÍM ZÁPISNÉHO, ALEBO ŠTUDIJNÉHO POPLATKU VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI ŠTÚDIA A ZAVÄZUJETE SA K ICH DODRŽIAVANIU.