Emocionálna anatómia a diagnostika

  V predošlej časti kurzu holistiky zdarma sme si vysvetlili, ako naše emócie a naše myšlienky vplývajú na naše fyzické telo, a akým spôsobom vznikajú choroby. V tejto časti kurzu sa budeme zaoberať jednotlivými časťami ľudského tela a ozrejmíme si, aké myšlienkové a emocionálne pochody pôsobia na tú ktorú partiu a ako sa fyzicky manifestujú na našom tele.

  ÚLOHA:

  Odporúčam Vám nasledujúci materiál študovať s obrázkom ľudského tela a uvedomovať si súvislosti a spojitosti medzi jednotlivými časťami tela. Popremýšľajte aj nad charakteristikou myšlienkových a emocionálnych vzorcov spôsobujúcich problémy v konkrétnej telesnej partii. Skúste sa rozpamätať koľko ľudí z Vášho okolia trpí rovnakými zdravotnými ťažkosťami a všimnite si akým spôsobom myslia, konajú a cítia, aby ste odhalili skrytú príčinu ich zdravotných problémov.

  Čo nám vraví telo

  HLAVA

  Je centrom vnímania, myslenia a predstavivosti. V nej sídlia naše mentálne schopnosti a náš systém telesnej kontroly, ale je tiež sídlom aj abstraktnejších aspektov nášho bytia ako je napríklad spiritualita. Každý problém lokalizovaný na hlave pramení z konfliktu medzi abstraktnom a konkrétnom a tiež z konfliktu medzi skúsenosťami a ich vyjadrením. Dosť často je možné u ,,pacientov“ tohto typu pozorovať akési psychické oddelenie hlavy od ostatného tela, pričom okrem hlavy sa nedokáže postaviť s rešpektom k žiadnej ďalšej telesnej časti.

  KRK

  Reprezentuje most medzi mysľou a telom, ktorý umožňuje rozvoj pohybu v živote. Smerom nadol prechádza krkom všetko, čo dokážeme prehltnúť, jednotlivé životné situácie, ale aj vzduch, potravu, či vodu. Smerom nahor prechádzajú krkom všetky vyjadrenia ,,od srdca“, hlas a láska, ako aj schopnosť cítiť sa slobodne v jej prejave. Pocit stiahnutého hrdla nie je fyzickou odpoveďou iba na extrémny stres, kedy sa snažíme uzavrieť pred svetom, ale značí aj neschopnosť vidieť do všetkých strán. Najčastejšie sa problémy s krkom prejavujú u mentálne strnulých ľudí s veľmi zúženým pohľadom na ,,vec“, ktorí nedokážu vidieť ďalej než len pod svoj vlastný nos.

  HRDLO

  Tadiaľto prehĺtame všetko, čo tvorí náš život a zároveň pripravujeme naše vnútorné pocity na prejavenie sa do exteriéru pomocou hlasu. Aj keď schopnosť hltať garantuje prežitie tela, nie všetko, čo požijeme má tú správnu nutričnú hodnotu a tým teraz nemyslím len potraviny, ale aj jednotlivé životné situácie, v ktorých sme museli prehltnúť množstvo negatívnej energie. Vtedy sa objavujú problémy s hrdlom, rôzne bolesti a zápaly, ako dôsledok uviaznutej emočne nabitej energie. Ak nevyslovíme to, čo naozaj vysloviť chceme, alebo vyslovíme niečo celkom iné, naše hrdlo okamžite zareaguje uväznením energie. V niektorých prípadoch to môže spôsobiť až infekčné, alebo chronické zápaly. Ide najmä o ľudí, ktorí nedokážu akceptovať vlastnú existenciu a preto neustále vypúšťajú do sveta niečo celkom iné, než majú na srdci, aby spĺňali očakávania svojho okolia.

  TVÁR

  Je miestom, ktoré nám umožňuje vystaviť naše JA svetu a spoznávať ho. Tvár je časť, ktorou sa ukazujeme svetu ako ,,dobrí“ , alebo ,,zlí“. Tvárou čelíme problémom, alebo sa od nich odvraciame. Pomocou nej vyjadrujeme svoje vnútorné pocity, naše skryté obavy, alebo sa ju snažíme ukryť za ,,masku“, čo však má na druhej strane aj ten efekt, že človek ktorý ukrýva svoju pravú tvár, nikdy nebude naozaj pochopený a ani prijatý svetom, čo ho neskôr bude veľmi bolieť, pretože nebude mať istotu, či ho jeho blízki majú radi takého aký je, alebo takého, akého ,,hrá“. Tvár je však zároveň aj tou časťou, ktorá iných ľudí vedie k tomu, aby nás akceptovali, alebo odmietali a súdili. Všetky problémy objavujúce sa na tvári majú vzťah k poruchám v osobnosti.

  OČI

  Zvyknú sa nazývať oknami do duše a je to naozaj pravda. Oči totiž nevnímajú len exteriér, ale dokážu vyjadriť každý pocit, či emóciu odohrávajúcu sa v našom vnútri. Oči odrážajú ako vidíme život a náš vzťah k nemu, či už sa jedná o pohľad dovnútra, alebo von. To sa prejaví na tom, ktoré oko je postihnuté viacej. Tzv. unavený pohľad ukazuje na násilné hľadanie odpovedí a riešení v externom svete, pričom všetky odpovede a riešenia sú ukryté v našom vnútri. Tzv. rozmazané, respektíve neostré videnie zasa vypovedá o tom, že naša vnútorná verzia reality nezapadá do tej, ktorú máme pred očami. Akoby sme nechceli akceptovať to, čo vidíme. Úplná strata zraku je extrémnou verziou opísaných súvzťažností, kedy sa podvedomo odmietame konfrontovať s videnou realitou.

  UŠI

  Vzťahujú sa na udržanie rovnováhy medzi telom a mysľou pri jej premiestňovaní sa v zákutiach života. Táto rovnováha nám umožňuje centrovať sa na cieľ a koncentrovať sa na cestu k nemu . Pokiaľ jedno z nich stratíme, stratí sa aj naša schopnosť udržovať rovnováhu. To sa môže prihodiť aj vtedy, ak nedokážeme prijať, alebo vydržať veci ktoré počujeme, alebo im nedokážeme čeliť a to nám spôsobuje emocionálne poruchy a zablokovanie vstupujúcej energie.

  NOS

  Je prvou stanicou, cez ktorú vdychujeme vzduch a realitu, a posielame ju priamo do našej mysle, odkiaľ vydýchneme do sveta náš postoj k vyhodnotenej realite a potom prostredníctvom dychu vypustíme buď hnev, alebo akceptáciu a spokojnosť.

  ÚSTA

  Sú vstupnou bránou pre energetickú bytosť žijúcu v našom tele. Je to prvá stanica pre externé substancie vstupujúce do nášho vnútra. Nejde len o jedlo a pitie, ale aj o živel vzduchu a realitu ako takú. Ústa sa totiž prostredníctvom hlasu a pier stávajú zároveň výstupnou bránou pre naše myšlienky a pocity. Problémy v tejto oblasti tela teda poukazujú na oba aspekty. Prvým je ako dokážeme odolávať a ,,nakladať“ so situáciami, ktoré v nás vyvolávajú ,,nechuť“ a druhým je schopnosť, alebo neschopnosť vyjadriť to, čo naozaj chceme vyjadriť.

  ZUBY

  Cez zuby prechádza realita v ktorej žijeme. Práve odtiaľ pramení tak často vyslovovaná veta ,,mám toho plné zuby“. Zubami totiž nespracovávame len potravu, ale aj naše emócie. Prechádzajú cez ne všetky naše slová, prepúšťame cez ne ,,francúzske bozky“ milovanej osoby, alebo ich, zatíname, ceríme, alebo nimi škrípeme v stave najväčšieho nepriateľstva a nenávisti. Zuby sú tvrdým tkanivom nášho ukrytého JA a podliehajú deštruktívnemu procesu keď je realita nášho bytia neakceptovateľná, keď sme dlhšiu dobu v stave vnútorného konfliktu, a keď dlhodobo ukrývame pocit viny.

  RAMENÁ

  Presne ako vravievali naše staré mamy, na pleciach nesieme všetku ,,ťarchu“ života. Máme na nich totiž naloženú zodpovednosť a povinnosti tvoriť a pracovať. Ramená sa vzťahujú k tvorivej energii a práve problémami v tejto partii tela sa prejavuje vnútorný konflikt vzťahujúci sa k tomu ako žijeme a konáme, vrátane situácií, kedy konáme spôsobom, s ktorým podvedomo nesúhlasíme.

  HRUDNÍK

  Predstavuje sídlo našej identity a spojenie s našim vnútorným svetom, pretože v ňom prebýva orgán umožňujúci fungovanie života - srdce. Keď rozprávame o sebe, ukazujeme prstom na vlastný hrudník pri zdôrazňovaní slova ,,JA“. Keď sa chceme postaviť celému svetu a ukryť všetky naše slabosti, vydujeme hrudník. Keď chceme byť čo najnenápadnejší a najneviditeľnejší, náš hrudník akoby sa prepadol dnu do tela.

  PRSIA

  Najevidentnejší znak ženskosti, ktorý žene umožňuje prezentovať sa ako matka a nasýtiť dieťatko odkázané na jej ochranu a starostlivosť. V súvislosti s touto časťou tela ženy existuje veľký sociálny konflikt, ktorý degraduje pozíciu ženy – darkyne života na sexuálny objekt spĺňajúci predstavy muža. Takáto degradácia postavenia ženy a nedocenenie jej role vyvoláva u žien strach z ich vlastnej ženskosti a rozkol medzi mysľou a emóciami. Žena sa totiž potom vo svojej role cíti veľmi nepohodlne a často je naplnená neistotou, hanbou, či nadmernou sebakritikou a sebaodmietaním. Prsia sú najbližšie k srdcovej čakre a preto sú spájané s emóciami, pocitom vlastnej identity, sebaprijatia a sebahodnotenia. Ľavý prsník je viacej spätý s interným svetom ženy, jej akceptáciou seba samej, a akceptáciou ženy ako matky s jej vnútornými emocionálnymi pochodmi. Pravý prsník sa vzťahuje na pocity žene vo vzťahu k externému svetu.

  CHRBÁT

  Na tomto mieste sa kumuluje všetko, čo nechceme vidieť mysliac si, že ak to nevidíme my, nevidí to ani nikto iný. Bolesti v chrbte prezrádzajú vnútorné želanie otočiť sa niečomu chrbtom, vyhnúť sa tomu, alebo sa toho nejakým jednoduchým spôsobom zbaviť. Taktiež však môže značiť ozajstnú potrebu zbaviť sa nejakej ťažoby, respektíve ,,nákladu“, ktorý už dlhšiu dobu vlečieme na svojom chrbte. Horná časť chrbta reprezentuje svojím postavením opačnú časť srdcovej oblasti, čiže všetko, čo sa nachádza ,,za“ srdcom, ako zatrpknutosť, nenávisť , odmietanie citov, strach z lásky, ... Keďže horná časť chrbta je v priamom spojení s ramenami, bolesti v tejto oblasti môžu tiež poukazovať na skutočnosť, že nie sme tým, kým by sme chceli byť, alebo kým sa reálne cítime byť. Problémy v strednej časti chrbta majú vzťah k neschopnosti dozrieť a dospieť, a poukazujú na neschopnosť čeliť vlastnej nestabilite. Často sú tieto príznaky demonštrované aj poruchami ega a vlastnej identity. Spodná časť chrbta predstavuje opozíciu v postavení k panve a preto sa vníma ako odraz našich negatívnych medziľudských vzťahov a zlého sociálneho života. Problémy v dolnej časti chrbta súvisia s potlačovanou sexuálnou energiou a dajú sa definovať nielen ako sexuálny problém, ale aj ako neschopnosť zdieľať, negatívny postoj k ľuďom, strach z postupu v osobnom živote, alebo aj pocit nedostatočnej pomoci a podpory z bezprostredného okolia.

  PAŽE

  Pomáhajú nám zdieľať energiu vychádzajúcu zo srdca, keď sa rozpažujeme aby sme niekoho objali, alebo keď dvíhame ruky aby sme zaujali bojovú pozíciu a zaútočili, alebo odolali náporu a ubránili sa. Avšak paže nám zároveň umožňujú voľný pohyb na vykonávanie mnohých vecí, preto táto oblasť odráža aj našu schopnosť pretvárať idey do hmotnej reality. Stuhnutie svalstva v oblasti ramien a paží, a zmenšenie pohyblivosti ramenného kĺbu nám teda vypovedá o frustrácii z toho čo robíme, alebo nerobíme a chceli by sme.

  LAKTE

  Predstavujú voľnosť pohybu, ale aj voľnosť v sebavyjadrení a v kreativite. Lakte sú zároveň tou časťou tela, ktorá nám umožňuje vložiť silu do vecí, ktoré manuálne vykonávame a preniesť do nich našu energiu. Stuhlosť, bolesť, alebo akýkoľvek iný problém v tejto časti tela nám ukazuje na ťažkosti v prenose energie. Niekedy môžu mať tieto ťažkosti priamy vzťah k pocitu, že sa nás snaží niekto vystrčiť z našej ,,cesty“, ale nie je výnimkou ani to, keď my sami sme tým, kto odstrkáva iných.

  RUKY

  Ruky sú médium pre externú manifestáciu našich interných kapacít vo vzťahu k vytváraniu svojej vlastnej reality. Ukazujú ako nakladáme so svetom a ako svet nakladá s nami. Ruky dokážu vyjadriť akúkoľvek emóciu, ako i zhmotniť akékoľvek naše želanie a zaviesť do praxe všetko, čo chceme zrealizovať. Studené ruky ukazujú na potláčanie, alebo nedostatok emocionálne nabitej energie, kdežto teplé ruky prezrádzajú jej hojnosť. No potiace sa dlane odhaľujú strach a úzkosť vo vzťahu k tomu, čo práve vykonávame, alebo k tomu, čo vykonali nám. Vo všeobecnosti všetky ťažkosti v tejto časti tela majú čo do činenia s pocitom nekompetentnosti a neschopnosti narábať s vlastnou realitou.

  ZÁPÄSTIA

  Dávajú pohyb našej expresívnej a kreatívnej energii. Problémy v tejto partii môžu manifestovať beznádej, nemožnosť, alebo neschopnosť pohnúť situáciou vlastnými ,,rukami“, ale taktiež môžu byť vo vzťahu s náležitosťami, ktoré je nutné vykonať, avšak z určitých dôvodov sa ich výkonu vyhýbame.

  PRSTY NA RUKÁCH

  Odrážajú formu nášho konania a vyjadrenia vo vzťahu k okolitému svetu. Prsty nám umožňujú nielen dotýkať sa, ale aj uchopiť a tvoriť. Rany na prstoch môžu poukazovať na to, že sa snažíme robiť príliš veľa vecí naraz, alebo že sa ,,načahujeme“ oveľa ďalej, než reálne dosiahneme. Reuma, alebo iné kĺbové ochorenia na prstoch rúk, zasa poukazujú na negatívne reakcie na naše vlastné činnosti, či už sa jedná o neustálu kritiku z okolia, alebo náš vlastný postoj, že v skutočnosti si želáme robiť niečo celkom iné a podvedomo sa nedokážeme stotožniť s tým, čo vykonávame.

  NECHTY

  Sú tvorené pevným tvrdým tkanivom reprezentujúcim našu spirituálnu energiu. Bývajú poškodené keď sú naše aktivity, alebo smer ktorým sa uberáme zahatané prekážkami, alebo podliehajú príliš prudkým zmenám. Príliš dlhé nechty sa zasa dávajú do súvisu s ,,vytiahnutím pazúrov“ proti svetu, čo na jednej strane poukazuje na agresivitu a na druhej strach a nízku sebadôveru, pretože je známe, že i šelmy útočia len ak sa cítia ohrozené.

  ĽAVÝ BOK (ĽAVÁ STRANA)

  Ľavá strana je receptívna a preto sa vzťahuje na aspekty vlastné ženskej, respektíve pasívnej energii a zahŕňa intuíciu, abstraktné myslenie, pocity a emócie. Na ľavej strane sa fyzicky odrazia vzťahy so všetkými ženami, ktoré počas života stretneme. (To platí ako pre mužov tak i ženy, nakoľko všetci v sebe máme feminínne aj maskulínne aspekty)

  PRAVÝ BOK (PRAVÁ STRANA)

  Pravá strana je expresívna a vzťahuje sa na aspekty vlastné mužskej, respektíve aktívnej energii a zahŕňa racionalitu, logiku, intelekt, priebojnosť až agresivitu. Na pravej strane sa fyzicky odrazia vzťahy so všetkými mužmi, s ktorými počas života prídeme do styku. (To platí pre mužov i ženy, nakoľko všetci v sebe máme feminínne aj maskulínne aspekty).

  PANVA

  Odráža našu schopnosť komunikovať s okolím a nadväzovať vzťahy, pretože práve táto nám umožňuje zdieľať naše telo s iným človekom cez sexuálny akt. Na druhej strane však táto časť tela odráža aj schopnosť komunikácie a hĺbku vzťahu samého so sebou, čo sa prejaví vždy, keď v živote naberáme nový smer.

  GENITÁLIE

  V tejto zóne je posadená naša sexuálna energia, ktorá je veľmi mocnou, ale najčastejšie zneužívanou silou. Je veľmi dôležité, aby v našich sexuálnych aktoch bola vždy zastúpená aj láska, aby samotná sexualita bola výsledkom vyjadrenia našich citových kvalít. V opačnom prípade začnú naše podvedomie zahlcovať pocity viny, hanby, strachu a nedôvery, čo sa odrazí nielen v našich medziľudských vzťahoch, ale aj v impotencii a frigidite, a samozrejme aj v pohlavných chorobách.

  ZADOK

  Nie je len časťou tela na ktorej sedíme, ale aj časťou, kde ukrývame všetko, čo nechceme nikomu ukázať. Je akýmsi skladom osobných obáv. Aj keď so stiahnutým zadkom ešte stále sa dá usmievať a simulovať, že všetko je tak, ako má byť. Problémy v tejto telesnej partii sa vzťahujú na ,,naše miesto vo svete“, a k nášmu stavu spokojnosti, alebo nespokojnosti s tým, kde a v akej pozícii sa práve nachádzame.

  KONEČNÍK

  Je miestom, cez ktoré sa oslobodzujeme od všetkého, čo už nepotrebujeme, všetky naše vnútorné pnutia a strachy. Táto telesná partia odráža náš vzťah so svetom a preto všetky problémy, ktoré by sa v tejto časti tela vyskytli, súvisia s pocitom ,,vydržať sám seba a svoj spôsob života“.

  NOHY

  Poskytujú nám stabilitu, rovnováhu a súčasne nás neustále posúvajú vpred. Problémy v tejto telesnej partii prezrádzajú nespokojnosť s vývojom vecí a odhaľujú chýbajúcu stabilitu a istotu. Kolená sú časťou, ktorá nám pomáha prekonávať prekážky na nerovnom, alebo v príliš členitom teréne a preto ťažkosti s kolenami značia i v holistike problémy s prekonávaním prekážok.

  ČLENKY

  Nielenže odvádzajú našu energiu do zeme, ale zároveň privádzajú energiu zeme späť do nášho tela. Ak sa táto energetická výmena naruší, alebo zablokuje, nahromadí sa práve v tomto mieste. Členky predstavujú podperu našej mentálnej a emocionálnej štruktúry, ktorú sme si sami vytvorili za účelom vytýčenia cesty k cieľu. Ak sa tento podporný systém zrúti, padneme na zem rovnako, ako keď si zraníme členok. Vyvrtnutie členku naznačuje mentálny konflikt vo vnímaní vytýčenej cesty, a oznamuje nám, že naša cesta si vyžaduje zmeny, ktoré ale nechceme vnímať, alebo dostatočne nedôverujeme miestu, po ktorom šliapeme.

  PRSTY NA NOHÁCH

  Odrážajú naše napredovanie cestou života. Príliš zatočené prsty smerom nadol môžu poukazovať na človeka, ktorý sa kvôli svojej neistote bráni napredovať, prsty zatočené smerom nahor poukazujú na sklony k utekaniu pred sebou, aj pred životom. Prsty, ktoré akoby sa chceli navzájom prekrížiť jeden cez druhý, zasa poukazujú na človeka, ktorý je značne pomýlený v smerovaní svojho života a nie je príliš presvedčený o svojej vnútornej slobode, prípadne nemá príliš jasno v tom, ktorou cestou sa uberať.

  Nasledujúca téma: Telo ako energia - energetický koncept v Holistike

  Predchádzajúca téma: Úvod do Holistiky, porovnanie s oficiálnou medicínou