Telo ako energia - energetický koncept v Holistike

  Už aj veda začína potvrdzovať, že stavebnou zložkou vesmíru, našej Zeme, ako i našich fyzických tiel je energia. Hoci na viditeľnej úrovni sú naše telá tvorené kosťami, orgánmi, krvou, molekulami a atómami, existuje ešte jemnejšia úroveň, ktorá je čisto energetická. Sme kombináciou kozmickej a telurickej energie s presne určenou vibráciou. Aura, astrálne telo, éterické telo, biomagnetizmus, to všetko sú rozličné názvy rovnakej veci.Množstvo štúdií preukázalo, že energetické pole nášho tela, má priamy vplyv na samotné fyzické telo.Energetická disfunkcia, alebo anomália vytvára priestor ku vzniku anomálií, či disfunkcií na fyzickej úrovni.

  VŠETKY ZMENY SA NAJPRV UDEJÚ NA ENERGETICKEJ ÚROVNI, PRECHÁDZAJÚ DO PSYCHICKEJ A POTOM SA PREJAVIA NA FYZICKEJ ÚROVNI. 

  Hlavné energetické centrá ľudskej bytosti

  Ľudská bytosť má sedem hlavných energetických centier, ktoré majú za úlohu distribuovať vitálnu energiu prijatú zostupným a vzostupným energetickým prúdom. Týchto sedem energetických centier v tvare rotujúceho disku má priamy vzťah k nervovým bunkám, žľazám s vnútornou sekréciou a k rôznym fyziologickým procesom ako reprodukcia, dýchanie, trávenie, ... Energia vstupuje do energetického systému človeka zostupným a vzostupným prúdom, prechádza všetkými hlavnými energetickými centrami a na každej úrovni mení svoju vibráciu. Akýkoľvek blok v zostupnom energetickom prúde sa prejaví ako problémy so zdravím, koncentráciou, ekonomické problémy, neschopnosť prejaviť pochopenie k druhým, atď...

  PRVÁ ČAKRA

  Nachádza sa pri spodnej časti chrbtice, ženy ju majú posunutú vpred medzi vaječníky.
  Táto čakra sa manifestuje ako vôľa žiť. Získavame z nej nielen energiu bojovať proti ťažkostiam v živote, ale aj sexuálnu energiu, umožňujúcu tvoriť nový život, a novú realitu. Energia z tejto čakry nemôže byť nahradená nadprodukciou žiadneho iného energetického centra. Bez správneho fungovania tejto čakry nie je možné sa rozvíjať ďalej, pretože distribuuje zemskú energiu do všetkých ostatných čakier. Ak je táto čakra uzavretá, človek stráca vôľu aj chuť žiť.

  Poruchy v prvej čakre sa manifestujú:

  PSYCHOLOGICKY:
  - Extrémny pacifizmus, alebo nadmerná agresivita
  - Existenčný strach, neustály pocit hroziacej smrti
  - Problémy so zadelením času
  - Netrpezlivosť
  - Závislosť (na niekom, alebo niečom)

  FYZICKY:
  - Problémy s kosťami a zubami
  - Problémy s chrbticou
  - Ochorenia hrubého čreva, konečníka a močových ciest
  - Nízka schopnosť fyzickej regenerácie

  DRUHÁ ČAKRA

  Nachádza sa približne 3 prsty pod pupkom.
  Obsahuje informácie o spôsobe použitia sexuálnej energie, o spôsobe regulácie emócií a o spôsobe cítenia seba samého. Akonáhle osoba použije v konverzácií spojenie ,,ja cítim, že ...) , vychádza z vnemov svojej druhej čakry. Pokiaľ táto čakra nefunguje ako má, človek nestráca len schopnosť cítiť sexuálne uspokojenie, ale aj schopnosť vnímať sám seba a pociťovať radosť z vlastnej existencie.

  Poruchy v druhej čakre sa manifestujú:

  PSYCHOLOGICKY:
  - Strach z telesnej blízkosti, odpor ku všetkému telesnému
  - Nechuť k sexu, frigidita, impotencia
  - Posadnutosť čistotou
  - Prehnaná intelektuálnosť, mentálna zatvrdnutosť
  - Neschopnosť nažívať v spoločenstve s ľuďmi, nutkavá potreba izolácie

  FYZICKY:
  - Choroby vzťahujúce sa k telesným tekutinám (krv, lymfa, sliny, žlč)
  - Zažívacie problémy
  - Žlčové a obličkové kamene
  - Črevné koliky
  - Sklon k infekciám

  TRETIA ČAKRA

  Nachádza sa pri solar plexus.
  Jej úlohou je kontrolovať všetku energiu človeka a jej využitie a distribúciu do celého tela. Je centrom sily a moci, pretože prevádza myšlienky človeka do konkrétnej akcie. Manifestuje prejav osobnosti a individuálnej vôle. Práve v tomto mieste sa zhromažďujú naše vlastné autolimitácie, alebo náš tvorivý potenciál. K tejto čakre je pripojené astrálne lano, ktoré počas nášho fyzického života púta naše nehmotné telo k hmotnému, preto sa v tomto energetickom centre sústreďujú aj všetky naše mimotelové skúsenosti.

  Poruchy v tretej čakre sa manifestujú:

  PSYCHOLOGICKY:
  - Mocenské ambície, majetnícke maniere, sklony k tyranii
  - Chamtivosť, posadnutosť materiálnym životom a peniazmi
  - Prehnane konzumný spôsob života
  - Neustály strach zo straty sociálneho statusu
  - Závisť, sebectvo, dogmatizmus

  FYZICKY:
  - Anémia
  - Ťažkosti so slinnými žľazami
  - Dysfunkcie pankreasu
  - Problémy s pečeňou, žlčníkom, slezinou, žalúdkom
  - Infekcie dvanástorníka

  ŠTVRTÁ ČAKRA

  Nachádza sa na hrudnej kosti blízko srdca.
  Umožňuje človeku zladiť sa sám so sebou a aj s inými osobami. Dáva nám schopnosť milovať, akceptovať seba a aj iných ľudí, takých akými sú. Niekedy aj najsľubnejšie vzťahy stroskotávajú na neschopnosti človeka akceptovať sám seba a vtedy svoje vlastné nedokonalosti premieta do svojho partnera, čím znemožňuje vzájomné zladenie srdcovej čakry.

  Poruchy vo štvrtej čakre sa manifestujú ako:

  PSYCHOLOGICKY:
  - Podmieňovanie lásky
  - Tzv. dusivá láska (,,...chcem pre Teba len to najlepšie“)
  - Prehnane zlá mienka o sebe samom (slabý sebaobraz)
  - Neschopnosť prejaviť pozornosť partnerovi, ale aj neschopnosť prijať pozornosti od partnera
  - Egoizmus, alebo prehnaný altruizmus
  - Vyžívanie sa v sebaobetovaní, alebo v obetovaní partnera

  FYZICKY:
  - Srdcové problémy
  - Problémy s krvným obehom
  - Pľúcne ochorenia
  - Alergie
  - Vredy
  - Kŕče
  - Dysfunkcie detskej žľazy (týmus)
  - Rakovina

  PIATA ČAKRA

  Nachádza sa v hrdelnej jamke.
  Táto čakra reguluje dve paranormálne schopnosti, ktorými sú telepatia a clariaudiencia, pretože pomocou tejto čakry človek používa svoj vnútorný hlas. Je to centrum autoexpresie, a zároveň je aj križovatkou vnútorného a vonkajšieho sveta. Cez túto čakru človek prejaví všetko, čo v ňom je, pretože sa neviaže len na spôsob akým rozpráva, ale aj na mimiku a gestikulácie, ktoré sprevádzajú celý jeho prejav.

  Poruchy v piatej čakre sa manifestujú:

  PSYCHOLOGICKY:
  - Nesprávne úsudky
  - Hádavosť, prílišná autoritatívnosť
  - Nadmerná urečnenosť, vyžívanie sa v polemikách a demagógiách
  - Bloky v komunikácii pri riešení dôležitých záležitostí s emočným nábojom
  - Neschopnosť prejaviť sa správnym spôsobom v pravú chvíľu
  - Strach hovoriť pred publikom, tréma pri sebavyjadrení

  FYZICKY:
  - Zápaly hrdla, hlasiviek, krčných uzlín
  - Časté zachrípnutie
  - Problémy s dýchacou trubicou
  - Metabolická nerovnováha
  - Bolesti v ušiach, problémy so sluchom

  ŠIESTA ČAKRA

  Nachádza sa v strede čela a niektoré kultúry ju nazývajú tretím okom - centrom jasnozrivosti, čo je schopnosť vidieť energeticky vibrujúce zhluky prejavujúce sa ako jemné svetlo, ktoré nie je možné vidieť voľným okom (napr. bytosti bez fyzického tela, aura, čakry,...). Za touto oblasťou sa totiž nachádza časť mozgu citlivá na svetlo a mnohí vedci ju pokladajú za pozostatok akéhosi orgánu v tvare oka. Práve vďaka tomuto centru má človek schopnosť abstraktnej intuície, ktorá mu umožňuje ,,vidieť“ a ,,čítať“ informácie o formujúcej sa budúcnosti, zatajenej prítomnosti, či dávno zabudnutej minulosti.

  Poruchy v šiestej čakre sa manifestujú:

  PSYCHOLOGICKY:
  - Nestabilný život bez pevného smeru
  - Spôsob života akoby v neustálom úteku (permanentné sťahovanie sa, neustále menenie životných partnerov, dlhodobé odmlčanie sa, alebo vytratenie sa,...)
  - Ľahostajný postoj k práci , aj k životu (všetko mu je jedno, vinu vidí v osude, atď)
  - Strach z prízrakov a zjavení, neustále hľadanie osudových znamení v každej činnosti
  - Nevysvetliteľný strach z niečoho neidentifikovateľného, katastrofické vízie
  - Strata racionality

  FYZICKY:
  - Strata pamäti
  - Neschopnosť koncentrácie
  - Problémy so zrakom
  - Poruchy nervového systému
  - Permanentné bolesti hlavy, migrény

  SIEDMA ČAKRA

  Táto čakra sa nazýva ,,korunná“ pretože sa nachádza nad hlavou a vytvára energetickú korunu, ktorá môže siahať až do výšky 1,50 m nad hlavou človeka. Umožňuje nám kontakt s inými sférami existencie a prináša nám poznanie z vysoko rozvinutých energetických polí. Človek, ktorý dokáže siedmu čakru ovládať svojou vôľou sa stáva médiom, schopným kanalizovať nehmotné bytosti a umožniť im fyzicky sa manifestovať v jeho tele, alebo ,,prehovoriť“ jeho ústami. Cez túto čakru vstupuje do ľudského tela kozmická energia a jej zablokovanie okamžite zničí celý energetický systém človeka.