Duchovné práva, s ktorými sa rodíme do fyzického sveta

  Obraz našej osoby, ktorý vysielame do okolitého sveta má priamy súvis s energetickými centrami a má súvislosť s formou nášho bytia a v spôsobe manifestácie našej osobnosti. Hlavné energetické centrá nám teda neprezrádzajú len duševný a zdravotný stav osoby, ale aj spôsob jej interakcie so svetom. Čakry totiž zodpovedajú principiálnym bodom našej existencie a aj siedmim základným právam duchovnej bytosti zrodenej do ,,nášho“ sveta. 

  Tieto základné práva nemajú nič spoločného s logicky, alebo účelovo vytvorenými pravidlami, na ktoré sa odvolávajú jednotlivé spoločenstvá, etniká, národy, či inak vymedzené kultúrno-spoločenské skupiny ľudí. Tieto pravidlá sú univerzálne a vymedzujú práva človeka ako multidimenzionálnej bytosti obývajúcej konkrétnu časť vesmíru, čo znamená, že tieto práva sú dôležité pre našu plnohodnotnú existenciu bez rozdielu pohlavia, sociálneho, či kultúrneho zázemia, alebo inak vyskytujúcej sa variabilite prejavu našej pozemskej existencie.

  PRÁVO MAŤ

  Toto právo je priamo spojené s PRÁVOM BYŤ, ktoré sa manifestuje potrebou zabezpečiť svoje vlastné prežitie. To zahŕňa naplnenie všetkých základných životných potrieb – potrava, oblečenie, bývanie, ľudská spoločnosť...

  PRÁVO CÍTIŤ

  Kultúrne zázemie, ktoré potláča prejavy emócií ohrozuje nielen PRÁVO CÍTIŤ, ale aj PRÁVO PRIAŤ SI. Ak ľudskej bytosti nie je dovolené cítiť, nikdy nepríde na to, čo si naozaj želá, a pokiaľ si človek nie je vedomý svojich vlastných prianí, je ľahko manipulovateľný a prístupný energetickému i psychickému vykorisťovaniu.

  PRÁVO TVORIŤ

  Súčasná ľudská spoločnosť nás učí sa podriaďovať autoritám a vychádzať im v ústrety, čo sa vštepuje už odmalička súčasným tzv. patriarchálnym modelom sveta, v ktorom sa nevyhovenie autorite okamžite trestá. Nielen že je to v rozpore s PRÁVOM TVORIŤ, ale zároveň to znižuje aj naše osobné kapacity.

  PRÁVO MILOVAŤ A BYŤ MILOVANÝ

  PRÁVO MILOVAŤ A BYŤ MILOVANÝ je často v rozpore s morálnym a kultúrnym zázemím, v ktorom vyrastáme a vytvára v nás rozpor medzi ráciom a citmi. Tým je potlačená naša schopnosť lásku prijímať i dávať čím sa zároveň stráca aj naša schopnosť ju rozpoznať . To spôsobuje medzi ľuďmi nielen nárast záujmu o krátkodobé voľné vzťahy, ale aj množstvo tzv. ,,manželstiev z omylu“. Právo milovať a byť milovaný je automaticky upierané homosexuálne orientovaným ľuďom, preto je medzi nimi najviacej jedincov so zablokovanou srdcovou čakrou.

  PRÁVO HOVORIŤ A POČUŤ PRAVDU

  Prvé problémy sa začnú tvoriť hneď keď nám nie je dovolené vyjadriť sa, alebo keď nás nikto nepočúva. Druhá časť práva nám je upretá, keď s nami nehovoria úprimne, keď nás nútia ku klamstvám, alebo k tajnostiam, alebo keď zradia našu dôveru. Vtedy sa pozvoľne začne uzatvárať naša piata čakra.

  PRÁVO VIDIEŤ

  Toto právo nám je upreté, keď sa nás snažia presvedčiť, že to čo vidíme, nie je to, čo vidíme. Čiže keď pred nami ukrývajú nejaké záležitosti, popierajú viditeľnú pravdu, alebo keď je to, čo vidíme priveľmi zlé a protirečivé, vtedy sa začne uzatvárať naše tretie oko a tým sa strácajú aj naše schopnosti používať intuíciu a iné možnosti mimozmyslového vnímania.

  PRÁVO VEDIEŤ

  Je to právo na pravdivé informácie a na poznanie, čo zahŕňa aj spirituálne právo. Toto je však už v základe porušené vnucovaním rôznych dogiem nielen náboženských, ale aj vedeckých, pretože človeku nie je umožnené pravé poznanie a každý pokus o jeho hľadanie je ,,odmenené“ spoločenskou perzekúciou.

  Prejav narušených energetických tokov

  V predchádzajúcej téme holistického kurzu sme si povedali, že energia vstupuje do energetického systému človeka zostupným a vzostupným prúdom, prechádza všetkými hlavnými energetickými centrami a na každej úrovni mení svoju vibráciu.

  To znamená, že abstraktné sa stáva konkrétnym podľa vzorca:

  Idea - - - mentálny výtvor - - - vyslovená myšlienka - - - akcia vo forme vloženej energie = výsledok

  Akýkoľvek blok v zostupnom energetickom prúde sa prejaví ako problémy so zdravím, koncentráciou, ekonomické problémy, neschopnosť prejaviť pochopenie k druhým, atď. Napríklad osoba, ktorá sa rada prezentuje prílišným rečnením má pravdepodobne problémy s piatou čakrou, alebo si týmto spôsobom kompenzuje nedostatočnú cirkuláciu energie v druhej čakre.

  Energetická nerovnováha sa totiž často prejavuje práve nadmernou produkciou energie v jednej čakre a nedostatočnou v inej.

  Napríklad potláčanie sexuality a podpora podriaďovaniu sa autoritám uzatvára druhú a tretiu čakru, a iná čakra sa bude snažiť vyprodukovať viacej energie, než je zdravé. Klamstvá, podvody, nepríjemné, alebo nevhodné okolie uzatvoria piatu, šiestu a siedmu čakru , ale môžu vyvolať nadprodukciu energie v druhej čakre. Bolesť z nenaplnenej lásky zasa uzavrie štvrtú čakru a dosť často je viditeľná aj na fyzickom zjave osoby, pretože telo okamžite odpovie zmenou na fyzickej úrovni, čím sa zmení nielen vystupovanie daného človeka v určitých situáciách, ale aj držanie jeho tela.