Mať ruky, ktoré liečia

  Každý z nás disponuje vitálnou energiou, a každý z nás je schopný ju nielen prijímať, ale aj dávať.  Všetci máme schopnosť naplniť miestnosť energiou, a dať pocítiť svoju prítomnosť . Dôležité je len, aby to, čo z nás vyžaruje bolo príjemné a harmonické, a preto taký aj sami musíme byť. Len tak môžeme obnoviť stratenú rovnováhu a tým naštartovať samoliečebné procesy v organizme. To sa týka nielen fyzických chorôb, ale aj našich vzťahov, citov, pocitov, či mysle. Čím viacej vitálnej energie koluje v tele, tým je silnejšia naša energetická vibrácia a tým ľahšie sa zbavuje energetického odpadu a nečistôt.

  Liečitelia sú v kurze
   

  Pri súčasnom rozmachu civilizačných ochorení a pri prekuknutí rôznych excesov oficiálnej medicíny a zneužívaní dôvery pacientov, začínajú byť liečitelia veľmi vyhľadávaní, čo však dáva priestor nielen ozajstným majstrom svojho remesla, ale i množstvu psychicky nevyrovnaným jedincom. Ak odmyslíme práve týchto šarlatánov,  môžeme povedať, že existujú dva typy liečiteľov. Prvým sú liečitelia, ktorí  liečia svojou vlastnou energiou,  čiže absorbuje ,,ťažkú“ energiu pacienta a dá mu svoju vlastnú ,,prečistenú“.  Takýto liečiteľ síce môže dosahovať rýchle a zjavné výsledky, no každé väčšie energetické zásahy ho do určitej miery vyčerpávajú, takže potrebuje čas na regeneráciu a vlastnú energetickú očistu. Neustále musí dbať na čistotu a silu svojej energie, čo vyžaduje nielen veľkú sebadisciplínu, ale aj úžasne čistý charakter. Silná energia ešte totiž nie je zárukou, že je tak čistá a jemná, aby mohla liečiť. So silnou energiou existujú aj dobrý, aj zlý ľudia, čiže rozlišovacím merítkom je ich charakter a akým spôsobom dokážu rešpektovať iných. Druhý typ liečiteľa nepracuje s vlastnou energiou, ale je akýmsi prostredníkom medzi energiou univerza a liečenou osobou. Tento typ človeka je energetickým kanálom, čo však vyžaduje neustále používanie týchto kanálov a súčasne musí byť dostatočne psychicky odolný, pretože rôzne traumy, alebo emocionálna nevyrovnanosť, môžu spôsobiť uzavretie prietoku energie v kanáloch. Po liečení pacienta nebýva hneď vyčerpaný, ale liečenie energiou univerza pôsobí najprv v spirituálne sfére, čiže nejakú dobu trvá, kým sa prejaví ako fyzický výsledok energetickej medicíny.

  Akokoľvek môže byť liečiteľ ,,majstrom svojho remesla“,  nie je možné pomáhať proti vôli pacienta. Ak si niekto hoc len podvedomo nepraje byť vyliečený, nie je možné ho vyliečiť žiadnym spôsobom, ani alternatívnou, ani oficiálnou medicínou. Ak sa niekto dobrovoľne odovzdal chorobe, alebo mu z nejakého dôvodu vyhovuje byť chorý, je to jeho slobodný výber, proti ktorému nie je možné pôsobiť.

  Pozor na energetický vampirizmus


  V poslednej dobe sa množia prípady ľudí, ktorý ostali po návšteve nejakého liečiteľa energeticky poškodení. V niektorých prípadoch išlo dokonca o  obete energetického vampirizmu, kedy ,,liečiteľ“ z nich vysal životnú energiu. Ľudia sa potom obracajú o pomoc na rôzne miesta a trvá veľmi dlhý čas, kým sa ich stav upraví. Väčšinou trpia permanentnou únavou, objavujú sa stavy úzkosti, zle spáva, klesá im imunita, lepia sa na nich choroby viacej než predtým a oveľa ťažšie sa ich zbavujú. V niektorých prípadoch sa objavia ťažké alergie, astmy, problémy so srdcom, zrakom, a dokonca aj nervové poruchy. Dobre si preverte liečiteľa, niekedy je jeho povesť založená skôr na ,,planých rečiach“, než na pravde. Mnoho liečiteľov sa snaží nad pacientmi dominovať, dokonca som sa stretla s prípadom, kedy liečiteľ priamo súperil s pacientom o ovládnutie jeho energie a podvolenie jeho vôle, pričom fyzicky pôsobil na jeho energetické centrá a pôsobil mu bolesť. Dokonca nerešpektoval ani žiadosti pacienta o okamžité prerušenie sedenia.

  ZAPAMÄTAJTE SI:

  • Máte právo vedieť všetko o tom, čo sa počas sedenia, či terapie bude diať a ako bude prebiehať. Ak vám to liečiteľ nepovie sám od seba (čo by mal), opýtajte sa ho vy sami. Ak vám nebude chcieť odpovedať, terapiu neabsolvujte.
  • Terapia nesmie byť bolestivá a liečiteľ sa musí snažiť, aby bola čo najpríjemnejšia. Každý človek má iný prah citlivosti, liečiteľ musí vedieť pracovať tak, aby sa pacient necítil ohrozený. Keď je liečiteľ k vám nešetrný, prerušte terapiu a odíďte.
  • Máte právo v ktoromkoľvek momente ukončiť terapiu, či prerušiť sedenie a liečiteľ musí rešpektovať vaše rozhodnutie. Ak Vám bude vnucovať svoju vôľu a nebude rešpektovať vaše vlastné potreby, okamžite utekajte kade ľahšie, ide o vampíra.
  • Pri liečení energiou sa nemusíte vyzliekať. Dokonca nie je nutné ani to, aby sa vás liečiteľ priamo dotýkal. Ak liečiteľ trvá na vašom vyzlečení, hoci nejde o masáž, môžete odmietnuť a absolvovať terapiu oblečení. Ak sú Vám dotyky cudzej osoby nepríjemné, môžete požiadať liečiteľa aby na vás pôsobil z odstupu. Ak to nedokáže, nemá dosť silnú energiu a nepomohol by vám ani priamym dotykom.
  • Ak sa k vám liečiteľ chová bez rešpektu, alebo povýšenecky a s pohŕdaním. Ak vás komanduje, poučuje, uráža, okamžite sa dvihnite  tresknite dverami. Taký človek je viacej pacient, než liečiteľ a zo všetkého najviac by potreboval dobrého psychológa a nie platiaceho klienta.
  • Nikdy nezanedbávajte rady vášho lekára. Ak vám niečo naordinoval a vy chcete využiť aj služby liečiteľa, vždy všetko prekonzultujte. Vo vážnych prípadoch je treba zosúladiť poznatky oficiálnej medicíny s poznatkami holistickej medicíny. Liečiteľ nemá oprávnenie vám zakázať brať predpísane liečivá, alebo sa vyhýbať medicínskym procedúram, nakoľko žiaden liečiteľ nemá medicínske vzdelanie a všetko čo používa si naštudoval z knižiek, prípadne sa naučil na krátkodobých kurzoch. Bolo by to z jeho strany nezodpovedné ohrozenie vášho života. O ňom si však rozhodujete výlučne len vy sami.

  Všetky zmeny vo vašich rukách

  Sme výsledkom svojich vlastných myšlienok a činov vzťahujúcich sa k nám samotným a aj k iným ľudom.  Všetky tieto veci pôsobia na náš každodenný život a na náš výber z možných realít. Všetky udalosti sa potom odvíjajú na základe nášho výberu a spätne pôsobia na utváranie našich podvedomých programov, ktoré následne vyformujú celý náš život a povedú ho určeným smerom. Každý sa neustále rozhodujeme a slobodne volíme medzi ponúknutými možnosťami. Dokonca aj človek, ktorý sa aktívne nepodieľa na vytváraní svojho osudu si túto možnosť zvolil sám.  Sám sa dobrovoľne odovzdal a tým sa rozhodol prijať svoj údel a obetovať sa svojim vlastným presvedčeniam. Možnosti, šance, problémy, či jednotlivé životné situácie neznamenajú  nič, podstatné je totiž to, čo s nimi urobíme a či v nich nájdeme to dobré, čo sa dá naučiť a tým pádom daná situácia splní svoj účel a zmizne.  Naše myšlienky majú silu tvoriť, môžeme zmeniť všetko, čo sa nám nepáči. Všetko máme vo svojich rukách, tak ako aj moc liečiť seba, či iných.  K tomu Vám poslúžia nasledujúce návody, ktoré sú súčasťou nášho Holistického kurzu zdarma. Viacej návodov na liečenie konkrétnych chorôb, rozličnými holistickými metódami, nájdete v manuály pre absolventov kurzu.

  Otvorte sa liečivej energii

  1. Spojiť dlane a pošúchať si ich po dobu 10 – 20 sekúnd, aby sme stimulovali energetické body a podporili prietok energie.
  2. Nechajte spojené dlane, ako pri modlení a snažte sa precítiť príliv tepla a jemné šteklenie.
  3. Oddiaľte dlane od seba na vzdialenosť niekoľkých milimetrov a preciťujte nahromaďovanie tepla v priestore medzi dlaňami.
  4. Opäť oddiaľte dlane od seba uvoľnite ich, ako keby ste medzi nimi držali neviditeľný balónik. Ak Vám vizualizácia nerobí problémy, imaginujte, že držíte žiarivý krištáľ, alebo svetelnú guľu. Chvíľu vyčkajte, kým ucítite silný prúd energie.
  5. Oboma dlaňami prechádzajte po svojich čakrách, pri každej zopár sekúnd zotrvajte a naplňte ju energiou dokým neucítite jemné šteklenia v mieste pôsobenia dlane. Pritom nebadane pohybujte prstami, a prípadne aj celými dlaňami, aby energia lepšie expandovala.
  6. Teraz váš imaginárny žiariaci krištáľ, či svetelnú guľu vdýchnite nosom a vizualizujte, ako svetlo preniká vašim telom a ukotvuje vás  vysoko do vesmíru a hlboko do zeme.
  7. Chvíľku si vydýchnite, aby sa vám netočila hlava, prípadne kým celkom nedoznie chvíľková slabosť a následne sa môžete venovať liečeniu konkrétnych častí tela, alebo liečeniu iných ľudí, či nejakým celkom bežným činnostiam.

  Autoterapia – liečime sami seba


  (pozri obrazovú prílohu pod článkom)

   

  Odporúčania: Pred každým terapeutickým sedením si treba umyť  ruky. Odstrániť všetky kovové predmety, nekrížiť končatiny.

  Príprava: Pohodlne sa usadíme, umiestnime obe ruky a srdcovú čakru, uvoľníme sa a tri krát sa zhlboka nadýchneme. Zotrváme v tejto polohe, až kým nebudeme pociťovať vnútorný kľud a harmóniu.

  1 Pozícia: Umiestnime najprv jednu ruku na jedno oko a potom druhú na druhé oko. Nos je jemne zovretý medzi hrany dlaní, palce oboch rúk sú približne vo výške jeho koreňa.

  Efekt: Zbavuje stresu a tlaku, napomáha k mentálnemu vyrovnaniu, zvyšuje koncentráciu, vyčisťuje myseľ, otvára prístup k vyšším energiám. Pôsobí na zrak,  zmierňuje problémy v čeľustnej oblasti,  pôsobí na zuby a lieči nosovú sliznicu.

   

  2 Pozícia: Bez straty kontaktu s telom presunieme na hlavu najprv jednu ruku a potom druhú.

  Efekt: Podporuje pamäť, zvyšuje kreativitu.

   

  3 Pozícia: Presunieme ruky na temeno hlavy pôsobiac na krčnú chrbticu smerom nahor.

  Efekt: Upravuje rečové problémy, vyrovnáva telesnú hmotnosť, zmierňuje tlak v očiach. Znižuje depresívne stavy, napomáha  kľudnému spánku.

   

  4 Pozícia: Premiestnime ruky na obe uši.

  Efekt: Pôsobí na problémy so sluchom, no vzhľadom na to, že na ušiach sa nachádzajú akupunktúrne body vzťahujúce sa k celému telu a ku všetkým orgánom, pôsobí táto pozícia komplexne. Špeciálne na dráhy tráviacej sústavy, pečene, ľadvín, chrbtice a žalúdka.

   

  5 Pozícia: Presunieme obe ruky na krk a hrdlo, dbáme na to, aby sa ruky navzájom neprekrývali, ale aby boli jedna nad druhou.

  Efekt: Stabilizuje telo a myseľ, navodzuje rovnováhu. Pôsobí na problémy so srdečným tlakom, cirkuláciou krvi, lieči hrdlo a hrtan.

   

  6 Pozícia: Bez straty kontaktu s telom presunieme ruky na srdcovú čakru, a dbáme aby boli jedna nad druhou.

  Efekt: Podporuje sebadôveru, zvyšuje vlastnú imunitu organizmu a cirkuláciu krvi, uvoľňuje zablokované emócie, pôsobí na štítnu žľazu.

   

  7 Pozícia: Umiestnime ruky pod hrudný kôš na spodnú časť solar plexus.

  Efekt: Podporuje celkovú relaxáciu organizmu, pôsobí na pečeň, žlčník a žalúdok. Napomáha tráveniu.

   

  8 Pozícia: Bez straty kontaktu s telom presunieme prsty na oblasť pupku. 

  Efekt: Pôsobí na žlčník, pankreas, a zmierňuje žalúdočné ťažkosti.

   

  9 Pozícia: Presunieme ruky do hornej časti panvy formujúc ,,V“ s prstami smerom nadol. 

  Efekt: Podporuje zdravý sexuálny život a emocionálne odpovede naň, pôsobí vaječníky, močový mechúr, maternicu, hrubé, aj tenké črevo, lieči problémy s vyprázdňovaním.

  Záver: Založiť ruky na srdcovú čakru do východzej pozície, poďakovať Vesmíru za energiu a 3x zhlboka vydýchnuť.

   

  Liečime iných

   

  Vždy je treba pôsobiť najprv celkovo na celé telo a až potom sa venovať jednotlivým konkrétnym partiám tela, v ktorých detekujeme  výraznú nerovnováhu, alebo zdravotný problém. Nikdy nesmieme zabudnúť na to, že pacient má právo, v ktoromkoľvek momente ukončiť terapiu, či prerušiť sedenie a my to musíme rešpektovať. Nemôžeme nikomu vnucovať svoju vôľu, uspokojovať svoje potreby  a realizovať svoje vlastné predstavy prostredníctvom pôsobenia na iných ľudí. Nie každý človek má rád keď sa ho dotýkajú, rešpektujte to! Liečenie energiou funguje aj z odstupu, či celkom na diaľku. Nie je nutné, aby sa pacient zobliekal, energia pôsobí aj cez oblečenie. Dbajte na to, aby sa pacient u vás cítil pohodlne a bezpečne. Vytvorte príjemnú a priateľskú atmosféru. Terapiu môžete kombinovať aj s inými druhmi holistických metód, napríklad s aromaterapiou a podobne. Nezabúdajte, že ruky sú váš pracovný nástroj. Dajte si záležať na ich úprave, čistote a vôni. Po každom pacientovi si očistite ruky prúdom čistej vody a zharmonizujeme energiu v celej miestnosti, v ktorej sme vykonávali terapiu.

  Pri krátkej komplexnej terapii pôsobíme:

  1) Oboma rukami na ramená

  2) Oboma rukami na vrch hlavy

  3) Jednou rukou na čelo a druhou na stavce krčnej chrbtice

  4) Jednou rukou na štítnu žľazu a druhou medzi lopatky

  5) Jednou rukou na srdce a druhou na nadobličky

  6) Jednou rukou na solar plexus a druhou na ľadviny

  7) Jednou rukou na pupok a druhou na spodnú časť chrbta

  8) Jednou rukou na vaječníky/prostatu a druhou na kostrč

   

  Energetické liečenie v naliehavých prípadoch

  Nervozita, strach: pôsobiť na solar plexus, nadobličky a temeno hlavy

  Šok, panika: pôsobiť súčasne na solar plexus a nadobličky, následne na vrchnú časť ramien

  Srdečné zlyhanie: Neodkladne zavolať rýchlu lekársku pomoc a súčasne pôsobiť na oblasť brucha a nepriamo na srdce.

  Pichnutia, bodnutia:  Pôsobiť priamo na postihnutú oblasť v rozmedzí 20 – 30 minút

  Popáleniny: Pôsobiť na postihnutú oblasť prerušovane 20 – 30 minút  z väčšej distancie, aby nedošlo k ďalšiemu zvyšovaniu teploty, čím by sa zvýšila i bolestivosť v danom mieste.  

  Rany a zlomeniny: Pôsobiť priamo na postihnutú oblasť, v krátkych intervaloch 20 – 30 minút prerušovane. Nakoľko energia preniká aj cez látku, nie je nutné dávať dole obväz z rany.

  Podvrtnutie kĺbu: Pôsobiť na postihnutú oblasť v 10 -15 minútových intervaloch po dobu 30 – 60 minút