Naučte sa čísla zdravia!

Je známe, že každé číslo má svoju frekvenciu a energetické vyžarovanie. No nie je až tak známe, že číslami, lepšie povedané ich frekvenciou sa dá i liečiť. Táto metóda je úspešne využívaná v mentálnej mágii, psychotronike a radionike. Tak ako každý orgán má svoju energetickú frekvenciu, aj každá choroba má nejakú frekvenciu, ktorú je možné rozrušiť, či zmeniť a tým dosiahnuť úľavu, či úplné vyliečenie.

Ako používať liečivé čísla?

Vibrácia čísel pôsobí na pacienta cez koncentráciu na konkrétnu číselnú kombináciu. Tým sa mení frekvencia mozgu, ktorý ako počítač vyvíja nový program pre príslušný orgán, čím provokuje zmenu na fyzickej úrovni. Je však dôležité venovať sa tomu dlhodobejšie  a aspoň 2-3x do dňa. Postačí, keď si vybranú číselnú kombináciu niekoľkokrát sústredene napíšete na papier, potom ten papier uchopte do oboch rúk a koncentrovane tie čísla čítajte dokola aspoň 2-3 minúty. Následne papierik pokrčte, podržte ho v ľavej pästi dlaňou nahor a veľmi jasne celú číselnú kombináciu vizualizujte. Potom papierik spáľte.

 

Uzdravte sa správnym číslom

Ochorenia dýchacieho systému 5823214

Astma 8943548

Tuberkulóza 8941234

Ochorenia zažívacieho aparátu 5321482

Potravinové alergie 2841482

Celiakia 4154548

Hemoroidy 58143219

Ochorenia obličiek 8941254

Ochorenia krvi  1843214

Anémia 48543212

Endokrinné a metabolické ochorenia 1823451

Obezita 4812412

Virilizmus 89143212

Polypy 4819491

Tumor 8214351

Nádor na mozgu 5451214

Rakovina žalúdka 8912534

Rakovina pečene 5891248

Rakovina hrubého čreva 5821435

Rakovina prsníkov 5432189

Rakovina vaječníkov 4851923

Rakovina prostaty 4321890

Melanóm 5674321

Leukémia 5481347

Sepsa 58143212

Kardiovaskulárne ochorenie 1289435

Srdcová arytmia 8543210

Ateroskleróza 54321898

Reumatické ochorenie 8148888

Artritída 8145812

Infekčné ochorenia 5421427

Herpes 2312489

Gynekologické problémy 1489145

Menopauza 4851548

Frigidita 5148222

Impotencia 8851464

Neurologické ochorenia 148543293

Skleróza Multiplex 51843218

Parkinsonove ochorenie 54811421

Migréna 4831421

Epilepsia 1484855

Psychiatrické problémy 8345444

Schizofrénia 1858541

Halucinácie 4815428

Mánio-depresie  514218857

Pomätenie 4518533

Hystéria 5154891

Závislosť od alkoholu 148543292

Závislosť od drog a toxických látok 5333353

Kožné ochorenia 18584321

Dermatitída 1853121

Psoriáza 999899181

Seborea  1234512

Rozacea (ružovka) 518914891

Akné 514832185

Ekzém 548132151

Plešatenie 5484121

Absces 8148321

Ochorenia zvukového aparátu, nosa a hrdla 1851432

Sinusitída (Zápal prínosových dutín) 1800124

Tinnitus 1488513

Otitída 55184321

Laryngitída 4548511

Ochorenia očí 1891014

Glaukom 5131482

Ochorenia ústnej dutiny a zubov 1488514

Harmonizačné čísla častí tela

Pokiaľ nie je možné identifikovať ochorenie, alebo nie je známy zdroj zdravotných ťažkostí, potom sa treba zamerať na jednotlivé zóny tela, v ktorých sa problém prejavuje a použiť harmonizačné čísla na obnovu telesnej rovnováhy v danej oblasti.

Hlava 1819999

Krk 18548321

Pravá horná končatina 1854322

Ľavá horná končatina 4851384

Trup 5185213

Pravá dolná končatina 4812531

Ľavá dolná končatina 485148291

 

Pokiaľ sa zaujímate o zdravie, liečiteľstvo a celostnú medicínu, sledujte náš webový kurz HOLISTIKY ZDARMA.