Naučte sa čísla zdravia!

  Je známe, že každé číslo má svoju frekvenciu a energetické vyžarovanie. No nie je až tak známe, že číslami, lepšie povedané ich frekvenciou sa dá i liečiť. Táto metóda je úspešne využívaná v mentálnej mágii, psychotronike a radionike. Tak ako každý orgán má svoju energetickú frekvenciu, aj každá choroba má nejakú frekvenciu, ktorú je možné rozrušiť, či zmeniť a tým dosiahnuť úľavu, či úplné vyliečenie.

  Ako používať liečivé čísla?

  Vibrácia čísel pôsobí na pacienta cez koncentráciu na konkrétnu číselnú kombináciu. Tým sa mení frekvencia mozgu, ktorý ako počítač vyvíja nový program pre príslušný orgán, čím provokuje zmenu na fyzickej úrovni. Je však dôležité venovať sa tomu dlhodobejšie  a aspoň 2-3x do dňa. Postačí, keď si vybranú číselnú kombináciu niekoľkokrát sústredene napíšete na papier, potom ten papier uchopte do oboch rúk a koncentrovane tie čísla čítajte dokola aspoň 2-3 minúty. Následne papierik pokrčte, podržte ho v ľavej pästi dlaňou nahor a veľmi jasne celú číselnú kombináciu vizualizujte. Potom papierik spáľte.

   

  Uzdravte sa správnym číslom

  Ochorenia dýchacieho systému 5823214

  Astma 8943548

  Tuberkulóza 8941234

  Ochorenia zažívacieho aparátu 5321482

  Potravinové alergie 2841482

  Celiakia 4154548

  Hemoroidy 58143219

  Ochorenia obličiek 8941254

  Ochorenia krvi  1843214

  Anémia 48543212

  Endokrinné a metabolické ochorenia 1823451

  Obezita 4812412

  Virilizmus 89143212

  Polypy 4819491

  Tumor 8214351

  Nádor na mozgu 5451214

  Rakovina žalúdka 8912534

  Rakovina pečene 5891248

  Rakovina hrubého čreva 5821435

  Rakovina prsníkov 5432189

  Rakovina vaječníkov 4851923

  Rakovina prostaty 4321890

  Melanóm 5674321

  Leukémia 5481347

  Sepsa 58143212

  Kardiovaskulárne ochorenie 1289435

  Srdcová arytmia 8543210

  Ateroskleróza 54321898

  Reumatické ochorenie 8148888

  Artritída 8145812

  Infekčné ochorenia 5421427

  Herpes 2312489

  Gynekologické problémy 1489145

  Menopauza 4851548

  Frigidita 5148222

  Impotencia 8851464

  Neurologické ochorenia 148543293

  Skleróza Multiplex 51843218

  Parkinsonove ochorenie 54811421

  Migréna 4831421

  Epilepsia 1484855

  Psychiatrické problémy 8345444

  Schizofrénia 1858541

  Halucinácie 4815428

  Mánio-depresie  514218857

  Pomätenie 4518533

  Hystéria 5154891

  Závislosť od alkoholu 148543292

  Závislosť od drog a toxických látok 5333353

  Kožné ochorenia 18584321

  Dermatitída 1853121

  Psoriáza 999899181

  Seborea  1234512

  Rozacea (ružovka) 518914891

  Akné 514832185

  Ekzém 548132151

  Plešatenie 5484121

  Absces 8148321

  Ochorenia zvukového aparátu, nosa a hrdla 1851432

  Sinusitída (Zápal prínosových dutín) 1800124

  Tinnitus 1488513

  Otitída 55184321

  Laryngitída 4548511

  Ochorenia očí 1891014

  Glaukom 5131482

  Ochorenia ústnej dutiny a zubov 1488514

  Harmonizačné čísla častí tela

  Pokiaľ nie je možné identifikovať ochorenie, alebo nie je známy zdroj zdravotných ťažkostí, potom sa treba zamerať na jednotlivé zóny tela, v ktorých sa problém prejavuje a použiť harmonizačné čísla na obnovu telesnej rovnováhy v danej oblasti.

  Hlava 1819999

  Krk 18548321

  Pravá horná končatina 1854322

  Ľavá horná končatina 4851384

  Trup 5185213

  Pravá dolná končatina 4812531

  Ľavá dolná končatina 485148291

   

  Pokiaľ sa zaujímate o zdravie, liečiteľstvo a celostnú medicínu, sledujte náš webový kurz HOLISTIKY ZDARMA.