Otázky na vypracovanie I.

  Kurz Holistiky ZDARMA: Otázky na vypracovanie I.

  Vážení študenti, milí priatelia. Od spustenia kurzu Holistiky ZDARMA uplynula už nejaká doba a nadišiel čas na prvý kontrolný test. Vypracujte ho poctivo v súlade s tým čo Ste sa naučili a reálne odskúšali. Každý jeden poznatok musí byť opretý o skúsenosť z prvej ruky, čiže z vašej vlastnej praxe. Vypracovaný test nám odošlite na mail santeria@santeria.sk , do predmetu napíšte TEST HOLISTIKA 1 a uvedte aj svoje celé meno, pod ktorým ste hradili symbolický poplatok za skúšku a diplom. Všetci ostatní, ktorí by sa radi pridali do tohto liečiteľského kurzu, tak môžu bez váhania vykonať. Budeme potešení, ak sa tieto užitočné poznatky čo najviacej rozšíria medzi ľudí. Prajeme vám vo vašom štúdiu a samozrejme aj v teste, veľa šťastia.

   

  1. Charakterizujte holistickú medicínu.
  2. Charakterizujte chorobu z pohľadu holistickej medicíny
  3. Napíšte dve najnegatívnejšie emócie, ktoré ovplyvňujú našu schopnosť vyliečiť sa.
  4. Aký je rozdiel medzi klasickou a holistickou medicínou?
  5. Charakterizuj holistickú terapiu (na čo sa zameriava).
  6. Na čo nás môžu upozorniť bolesti v chrbte (V jeho vrchnej, strednej a spodnej časti) ?
  7. Napíš na akých úrovniach sa postupne manifestujú zmeny v našom tele.
  8. Koľko energetických centier má ľudská bytosť.
  9. Kde sa nachádza a čo manifestuje prvá čakra?
  10. Kde sa nachádza a čo manifestuje siedma čakra?
  11. Vymenuj duchovné práva, s ktorými sa rodíme do fyzického sveta.
  12. Vymenuj energetické centrá zemskej sféry.
  13. Aká farba reprezentuje koreňovú čakru?
  14. Aká farba reprezentuje korunnú čakru?
  15. Ako sa prejavujú energetické bloky v jednotlivých čakrách?
  16. Je nevyhnutné aby sa pacient počas návštevy liečiteľa musel vyzliecť, prípadne aby sa ho liečiteľ dotýkal rukami?
  17. Charakterizujte energetické nabíjanie vody.
  18. Čo je to mesmerizovaná voda?
  19. V čom spočíva hlavná výhoda reflexnej masáže?
  20. Vymenujte 6 prípadov, kedy nie je vhodné použiť u pacienta reflexnú masáž nôh.