Otázky na vypracovanie II.

  Kurz Holistiky ZDARMA: Otázky na vypracovanie II.

   

  Vypracovaný test nám odošlite na mail santeria@santeria.sk , do predmetu napíšte TEST HOLISTIKA 2 a uveďte aj svoje celé meno, pod ktorým ste uhradili symbolický poplatok za skúšku a diplom. Všetci ostatní, ktorí by sa radi pridali do tohto liečiteľského kurzu, tak môžu bez váhania vykonať. Budeme potešení, ak sa tieto užitočné poznatky v čo najväčšej miere rozšíria medzi ľudí. Prajeme vám vo vašom štúdiu a samozrejme aj v teste, veľa šťastia.

  1. Simultánne existujeme v nasledujúcich rovinách:
  1.  Spirituálnej, mentálnej, fyzickej
  2. Empirickej, mentálnej, fyzickej
  3. Psychologickej, mentálnej, fyzickej
    
  1. Telo sprístupňuje chorobám:
  1. Fyzický stres a jeho fyzický prejav
  2. Psychický stres a jeho fyzický prejav
  3. Psychický stres a jeho psychický prejav

   

  1. Choroba u človeka začína:
  1. V nevedomí
  2. Vo vedomí
  3. V podvedomí

   

  1. Dve najnegatívnejšie emócie sú:
  1. Pocit viny a sebaľútosť
  2. Strach a zúrivosť
  3. Pocit víťazstva a pocit hrdosti

   

  1. Aké typy myšlienok sa ukladajú do podvedomia?
  1. Silné myšlienky
  2. Veľké myšlienky
  3. Opakujúce sa myšlienky

   

  1. Pravda je:
  1. subjektívna interpretácia reality
  2. objektívna interpretácia reality
  3. invektívna interpretácia reality

   

  1. Energia vstupuje do energetického systému človeka:
  1. Dostupným a zostupným prúdom
  2. Vzostupným a zostupným prúdom
  3. Dostupným a nedostupným prúdom

   

  1. Tretia čakra manifestuje:
  1. Prejav osobnosti a individuálnej vôle
  2. Prejav komunikačných spôsobilostí
  3. Prejav vešteckých schopností

   

  1. Siedma čakra sa inak nazýva:
  1. Čelová
  2. Hlavová
  3. Korunná

   

  1.  Na ktorej časti nášho tela sa fyzicky manifestuje „ťarcha života, zodpovednosť, tvorivosť:
  1. Chrbát
  2. Ramená
  3. Hrudník
  1.  Koľko poznáme základných duchovných práv, s ktorými sa rodíme do fyzického sveta?
  1. Tri
  2. Osem
  3. Sedem

   

  1.  Liečenie vodou sa nazýva:
  1. Hydropónia
  2. Hydroterapia
  3. Aquaterapia

   

  1.  Pranizovanie vody je:
  1. Nabitie vody ľudskou bioenergiou pomocou rôznych pozícií dlaní
  2. Nabíjanie vitálnou energiou prelievaním vody z šálky do šálky
  3. Obalenie pohára určitou farbou a jej energetickou vibráciou

   

  1.  Ktorý element má najvätšiu schopnosť koncentrovať energiu všetkých ostatných živlov?
  1. Voda
  2. Vzduch
  3. Zem

   

  1.  Pri geoterapii sa nemôže liečiť:
  1. Dva vitálne orgány súčasne
  2. Jeden zdravý a jeden chorý orgán súčasne
  3. Tri vitálne orgány súčasne

   

  1.  Na vnútorné užitie hliny sa najčastejsšie využíva:
  1. Hnedý íl, známy tiež ako parížska hlina
  2. Zelený íl, známy tiež ako francúzska hlina
  3. Čierny íl, známy tiež ako francúzska hlina

   

  1.  Pri gemoterapii dominantný živel kameňa určujeme podľa:
  1. Podľa veľkosti
  2. Miesta jeho výskytu
  3. Podľa jeho využitia

   

  1.  Do dominantného živla kameňa zahrňujeme celkovo:
  1. Všetky kamene
  2. Kamene z ezoterických predajní
  3. Drahé kamene a krištále

   

  1.  Kamene vzduchu sa využívaju na:
  1. Pritiahnutie prosperity
  2. Podporu kreativity
  3. Na uzdravenie

   

  1.  Pri reflexnej masáži chodidla začíname:
  1. Pravou nohou
  2. Ľavou nohou
  3. Obe nohy naraz