2. ročník: Čarodejnícka prax 
            

11 praktických vyučovacích blokov

Do druhého ročníka môžu nastúpiť len absolventi prvého ročníka mágie.

PROGRAM VÝUKY:

  • Práca s bábikami voodoo Stolové rituály ,,trabajos de mesa“
  • Podlahové rituály ,,trabajos de piso“
  • Mágia štyroch živlov (zemská mágia, vzdušná, vodná a ohňová)
  • Techniky mentálnej mágie a ovplyvňovanie mysle
  • Psychometrické techniky napájania sa na podvedome inej osoby, telepatia
  • Výroba tinktúr, esencií, ritualizovaných magických predmetov a ingrediencií
  • Metagenealógia – dekódovanie rodovej pamäte, odstraňovanie karmických vplyvov
  • Nahliadanie do minulých životov, projekcia vedomia, jasnozrivosť, astrálne cestovanie
  • Zmenené stavy vedomia, hypnóza, autohypnóza, tranz
  • Praktické riešenia reálnych prípadov pod dohľadom profesora

Všetci účastníci čarodejníckej výuky sú zaviazaní mlčanlivosťou, čo sa týka magických praktík a rituálnych postupov. Je zakázané zhotovovať si zvukový, či obrazový záznam z vyučovania.

Druhý ročník štúdia mágie končí zasväcovacím obradom a odovzdaním príslušného diplomu, čomu však predchádza praktická skúška z mágie.

Úspešný absolvent druhého ročníka môže požiadať o oficiálne zaradenie medzi profesionálov v obore s registráciou v ÚNII ČARODEJNÍKOV SLOVENSKA, o. z.

Cena: 70 eur/ 1 vyučovací blok (vyžaduje sa aj zápisné)

Cena za celý ročník: 700 eur (nevyžaduje sa zápisné)

Poplatok za zápis do ročníka: 30 eur

UPOZORNENIE: Poplatok za zápis a aj samotný kurzový poplatok je nevratný aj v prípade, ak osoba vôbec nenastúpi do štúdia, alebo z neho v jeho priebehu odstúpi.

UHRADENÍM ZÁPISNÉHO, ALEBO ŠTUDIJNÉHO POPLATKU VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI ŠTÚDIA A ZAVÄZUJETE SA K ICH DODRŽIAVANIU.