Mandalaterapia – Emócia prejavená farbami

  V poslednej dobe sa na trhu objavuje množstvo relaxačných omaľovánok pre dospelých s predkreslenými mandalickými obrazmi. Vždy však bez návodu ako s nimi pracovať tak, aby priniesli očakávaný efekt. Preto Vám v tejto časti kurzu HOLISTIKY ZDARMA dáme k dispozícii návod, akým sa riadia aj profesionálny terapeuti. Bude na vás, či ho využijete k vytváraniu vlastných mandalických obrazcov, alebo k vyfarbovaniu zakúpených relaxačných omaľovánok.
   

  V oboch prípadoch ide o prácu s farbami s cieľom oslobodiť spomienky a emócie uväznené v podvedomí, previesť ich do vedomej mysle a rozpustiť ich. Tým sa odstránia aj mentálne, či emocionálne bloky a napomôže sa uzdraveniu psychiky, aj fyzického tela. Mandala takto vlastne dešifruje váš vnútorný svet a umožní vám v ňom nastoliť rovnováhu.

  Ako kresliť Mandaly?

  Mandala je zobrazená myšlienka, alebo emócia, preto je treba ju tvoriť  inštinktívnym spôsobom. Zámer a koncentrácia s akou je obrazec vytvorený je podstatnejší, než výsledná estetická forma. Keď tvoríte Mandaly, alebo vyfarbujete predkreslené Mandalické vzory, musíte venovať pozornosť iba tomu, čo prichádza do vašej mysle a vášho srdca. Nesmiete venovať pozornosť žiadnej inej činnosti, ani premýšľať nad inými témami než sú tie, ktoré sa majú manifestovať v Mandale s ktorou práve pracujete. Všetko ostatné musíte zo seba vytesnať.  Mnohokrát sa osvedčilo spojiť tvorbu Mandaly s jednoduchou meditáciou. K nepotrebujete žiadne špeciálne techniky. Stačí si len sadnúť, uvoľniť sa a počúvať sám seba t.j. doslova NAČÚVAŤ SI (načúvať svojmu bytiu).

  Cvičenie číslo 1: Vnímanie energie emócie

  • Vyberte si nejakú príjemnú emóciu napríklad priateľstvo, láska, solidarita... a zamerajte na ňu svoju myseľ. Uvoľnite sa a snažte sa precítiť všetko, čo vo vás vyvoláva.
  • Použite pravítko a imaginárnymi čiarami tiahnucimi sa z jedného rohu krížom do opačného, nájdite stred papiera. Tento stred bude zároveň centrom vašej Mandaly.
  • Do centra papiera namaľujte akýkoľvek kruhový objekt, ktorý vám príde na myseľ.
  • Začnite rozvíjať kresbu od centra smerom do von, tak ako Vám prichádza na myseľ. Snažte sa neustále udržiavať kontakt s vybranou témou, respektíve emóciou. Neponáhľajte sa, venujte tejto časti aspoň 30 minút.
  • Po dokončení Mandaly rozpažte ruky a uprene sa na ňu zadívajte. Skúšajte ju vidieť aj so zatvorenými očami svojím vnútorným zrakom.
  • Dajte svojej Mandale meno, napíšte ho nad ňu a doplňte aj dátum, kedy bola vytvorená.

   

  Cvičenie číslo 2: Analýza použitých farieb

  • Spíšte zoznam všetkých použitých farieb v poradí od najobľúbenejších po tie menej obľúbené.
  • Ku každej farbe dopíšte všetko, čo s ňou asociujete. Môžu to byť nielen pocity, emócie, či myšlienky, ale aj miesta, osoby, či konkrétne slová, alebo obdobia života. Týmto spôsobom si vytvoríte vlastný chromatický slovník, pretože každá farba odráža vašu vlastnú skúsenosť. Pokiaľ budete neskôr analyzovať Mandaly svojich klientov, či pacientov, mali by Ste si tiež vytvoriť ich vlastný chromatický slovník. Hoci v tomto článku uvádzame tradičnú symbológiu farieb, niekedy sa nájde človek, ktorý s niektorou farbou spája úplne iné asociácie, na základe svojho vlastného zážitku.

   

  Cvičenie číslo 3: Energia priestoru

  • Vyberte si v byte miesto, ktoré chcete harmonizovať.
  • Nájdite si vhodnú polohu, v ktorej môžete pohodlne kresliť a uveďte sa do stavu relaxu, aby vo vašej mysli začali plynúť obrazce a farby.
  • Začnite maľovať obrazce, ktoré sa objavujú vo Vašej mysli, formujúc kruhový obrazec odvíjajúci sa z centra smerom do von. Týmto spôsobom zobrazíte energiu daného miesta.
  • Na upravenie energie daného miesta použite rovnaký postup, avšak pri maľovaní obrazca sa koncentrujte na to, akú energiu chcete v danom mieste vygenerovať.
  • Je vhodné mať pri sebe aj zápisník, do ktorého si poznačíte každú myšlienku, či každý pocit, ktorý sa na danom mieste prejaví.
    

  Farby, ich symbolika a pôsobenie

  Energetická vibrácia farieb nám pomáha dosiahnuť zmenu nášho mentálneho nastavenia a prinavracia stratenú rovnováhu. K tomu slúžia Mandaly, ktoré zámerne kreslíme vynechaním určitej farby, prípadne Mandaly ktoré nakreslíme pomocou presne vymedzených farieb. Farby delíme na primárne a sekundárne. Primárne sú tie, ktoré nezískame miešaním farieb a to sú červená, žltá a modrá. Tieto farby predstavujú v Mandalách našu ľudskú prirodzenosť a základné inštinkty.

            BIELA:

  • Radosť
  • Spiritualita
  • Čistota
  • Dobrotivosť,  dobroprajnosť
  • Oslavy
  • Prázdnota (citová priepasť)
  • Želanie transformácie, aby sa mohli vytýčiť nové méty
  • Ak prekrýva iné farby, alebo sa vyskytne nad nimi, značí predispozíciu k evolúcii a vnútornej zmene.

  Priveľa bielej farby v Mandale značí psychické problémy, eventuálne znaky latentnej agresivity.

            ČIERNA:

  • Introvertné osoby
  • Temnota, neznámo
  • Mystika, tajomno
  • Nepoznané
  • Podvedomie
  • Vnútorný život
  • Želanie ujsť pred sociálnymi konvenciami
  • Odlišnosť
  • Chaos
  • Počiatočný bod
  • Depresia
  • Smrť, koniec citov, emócií, alebo nejakých záležitostí
  • Arogancia, manifestácia negatívneho využívania moci, alebo postavenia, sklony k diktátorskému jednaniu

  Priveľa čiernej farby v Mandale značí negatívny emočný stav a redukuje vibrácie ostatných farieb, čiže anuluje každú ďalšiu emóciu, ktorá by sa mohla javiť pozitívne.

            SIVÁ:    

  • Neutralita
  • Želanie izolovať sa
  • Nechuť k zodpovednosti
  • Únava

  Svetlá sivá –chuť vymaniť sa z aktuálneho stavu , túžba nájsť riešenie.

  Tmavá sivá – neschopnosť vymaniť sa z aktuálneho stavu.

            ŽLTÁ:       

  • Priateľstvo
  • Radosť, život
  • Teplo, ochrana, vitálna energia
  • Človek otvorený zmenám
  • Harmonická, zvedavá a pozorná myseľ
  • Sociálne adaptabilná osoba
  • Intelektuálny rast
  • Táto farba sa asociuje aj k otcovskej figúre, dobrý vzťah s otcom

  Veľmi tmavá žltá – konfliktný vzťah s otcom

  Veľa žltej – potreba podpory z vonkajšieho prostredia

  Veľmi málo žltej farby, alebo žiadna žltá – strata ilúzii, odtiahnutie sa od sveta, strata priateľstva, pocit samoty.

             ZELENÁ:       

  • Harmónia, renovácia, regenerácia
  • Energia nasmerovaná do vnútra
  • Sila vôle
  • Stabilné sebavedomie (môže sa vyvinúť až do excesívnej namyslenosti)
  • Odolávanie zmenám
  • Chýbajúca flexibilita a prispôsobivosť
  • Nezmeniteľný hodnotový rebríček
  • Pocity nadradenosti
  • Želanie dominovať iným ľuďom a ovládať ich

  Priveľa zelenej farby v centre Mandaly značí stres.

              ČERVENÁ:

  • Krv, sila, život

  (predstavuje posvätnú farbu, ktorá je prítomná vo všetkých rituálnych ceremóniách)

  • Ženská vitálna energia
  • Teplo ohňa (v tibetských Mandalách reprezentuje oddelenie pozemského života od spirituálnej cesty)
  • Boj, násilné ovládnutie, deštruktívna sila
  • Dominancia
  • Napätie

  Vyvážený pomer červenej farby v Mandale značí pozitívnu energiu schopnú čeliť problémom života. Ak červená farba v Mandale celkom chýba, alebo je len v minimálnom množstve, môže to značiť, že osoba sa snaží niečo ukryť, alebo potlačiť.

              FIALOVÁ:  

  • Spiritualita, mágia, ezoterika
  • Farba stvorenia, charakterizuje momenty významných zmien
  • Hľadanie iných stavov a rovnováhy

  Priveľa fialovej farby v Mandale označuje infantilnýcha nezrelých ľudí, vzdialených od života do sveta predstáv.

              RUŽOVÁ:      

  • Zmyselnosť, delikátnosť
  • Farba asociovaná so ženskosťou a pozitívnymi emóciami
  • Potreba pozornosti a pohodlia

  Priveľa ružovej farby v Mandale označuje dlhodobý stres, prípadne problémy s pleťou (niekedy túto farbu volia ženy v období menštruácie).Ak ružová farba v Mandale chýba, alebo je len v minimálnom množstve, môže to poukazovať na zraniteľnosť, precitlivelosť, a strach prejaviť sa v spoločnosti ľudí.

              ORANŽOVÁ:     

  • Je farbou sily a energie
  • Označuje vôľu vedúcu k úspechu
  • Veľký zmysel pre vlastnú identitu
  • Silné sebavedomie
  • Pozitívne vnímanie života
  • Poukazuje na silné puto s otcom

  Priveľa oranžovej farby v Mandale označuje chorobnú túžbu po moci, nepriateľské nastavenie voči autoritám a chýbajúcu disciplínu.

              HNEDÁ:    

  • Otroctvo zmyslov
  • Chorobná túžba po fyzických, alebo materiálnych radostiach

  Rovnováha hnedej farby v pomere k ostatným farbám – adekvátna pozornosť k fyzičnu

  Tmavá hnedá – Extroverzia a vitalita

  Veľa hnedej – veľká pozornosť k nejakému zdravotnému problému

  Veľmi málo hnedej farby, alebo žiadna hnedá – strach z chorôb, alebo staroby

              MODRÁ:        

  • Vzťahuje sa k obrazom materstva a matky
  • Mystika
  • Introspekcia
  • Večnosť, plynutie nekonečného času
  • Kľud, pokoj

  Veľmi tmavá modrá – strach z plodenia, pôrodu, materstva, vznetlivá matka.

  Svetlá modrá – harmónia, istota, milujúca matka

  Klasická modrá pôsobí ukludňujúco na nervový systém. Upokojuje zrýchlený pulz a srdečný tlak, a ozdravuje dýchací systém. Veľa modrej farby v Mandale poukazuje na potrebu emocionálneho kľudu a duševného pokoja.