Obrazce plné energie (Mandalaterapia)

  V prírode nenájdeme jedinú kresbu, ktorá by nebola mandalická. Ľudské oko, letokruhy stromu...všetko od najmenšieho atómu až po obrovské galaxie je tvorené v kruhoch a v obrazcoch.Preto je Mandala považovaná za geometrickú a symbolickú reprezentácia univerza a predstavuje absolútno. Je ako labyrint s mnohými zákutiami, ktorý nás privedie do jedného základného bodu, z ktoré vychádza samotná existencia.

   

  Vždy keď sa ocitneme v disharmónii so sebou samým, alebo keď naše myšlienky prepadnú chaosu, Mandala nás privedie k nášmu vlastnému centru a opätovne nastolí rovnováhu v našom vnútornom svete. Preto sa pri meditácii používa Mandala práve tým spôsobom, že sa naša koncentrácia upne na jej centrálny bod. Tento bod je vždy kruhový a symbolizuje zjednotenie síl, preto sa pri práci s Mandalami dostávame do stavu vnútorného kľudu a mentálneho relaxu. Je to energetické centrum Harmónie a očisty, ktoré transformuje našu myseľ. Vedie nás k sebareflexii a energetickej expanzii a uzdraveniu mysle.
   

  Geometrické formy Mandaly a symbolika kresieb

  Rovnako ako farby, aj formy, či jednotlivé kresby majú svoj archetypálny význam. No samotnú terapiu je lepšie vytvoriť si svoje vlastné osobné reprezentácie jednotlivých foriem a taktiež aj pri analýze kresieb inej osoby je nutné preskúmať význam jednotlivých foriem v súvislosti s jeho vlastným kultúrnym zázemím. Pretože aj keď množstvo symbolov, najmä geometrických reprezentuje v každej kultúre viac-menej to isté, sú aj obrazy, či symboly, ktorých význam sa v jednotlivých kultúrach odlišuje.
   

  Najbežnejšie a najtypickejšie reprezentácie jednotlivých foriem a symbolov:

  Kruh: Pohyb, absolútno, pravé JA

  Štvorec: Stabilita, rovnováha, prírodné procesy

  Obdĺžnik: Stabilita, pozemský život, intelektuálna výkonnosť

  Trojuholník: Voda, nevedomie, transformácia – pozdvihnutie, agresia voči sebe

  Päťuholník: Predstavuje ľudskú siluetu, prienik živlov.  

  Šesťuholník: Spojenie (prienik) protikladov

  Labyrint: Predstavuje hľadanie vlastného vnútra

  Špirála: Liečivé energie, vitalita

  Srdce: Slnko, láska, šťastie, radosť, pocit prepojenia

  Kríž: Spojenie neba a zeme, podvedomia s vedomím, život a smrť

  Hviezda: Symbol spirituality, sloboda, nádej, viera

   

  Zvieracie formy reprezentujú inštinktívnu časť osobnosti, ak však dominujú nad celistvým obrazom, môžu poukazovať na potláčaný strach. Vtedy je nutné ich analyzovať v súvislosti s farbou, ktorá bola použitá pri ich zobrazení.

   

  Pes: Vernosť, potreba hlbokého spojenia s niekým, hľadanie priateľstva
  Kôň: Rýchlosť, sila, moc, schopnosť vidieť do budúcna
  Vlk: Nedôvera k iným, sklony k úteku zo spoločnosti ľudí, potreba slobodného života
  Lev: Dynamika, sila, generujúca sa energia, extroverzia
  Medveď: Sila, ktorá v nás vzbudzuje strach postaviť sa nepriazni osudu a súčasne i neha, ktorá nás prenáša do obdobia detstva, keď sme boli pod ochranou silnejších
  Býk: Sexualita, symbol života a plodnosti
  Mačka/kocúr: Pripútanosť k domovu, potreba byť rozmaznávaný, nutnosť  byť centrom pozornosti, tendencia viacej prijímať, než dávať
  Motýľ: Obrodenie duše, transformácia
  Pavúk: Pracovitosť, trpezlivá práca, očakávanie plodov vlastnej usilovnosti
  Vták: túžba vymaniť sa z ťažoby každodenného rutinného života
  Orol: guráž, sila, noblesa, konflikty
  Sova: poznanie, skúsenosti
  Holub/holubica: mierumilovnosť, pokoj, spiritualita
   

  Energetické vyžarovanie Mandaly

  Sila energetického vyžarovanie Mandaly sa vyjadruje v číslach. Zrátaním bodov, alebo strán obrazca, prípadne identifikovaním zhodného počtu symbolov, dostaneme číslo energetického vyžarovania. Toto vyžarovanie určuje akým spôsobom sa bude rozvíjať téma, s ktorou pracujeme.

  Príklady energetického vyžarovania niektorých foriem:                      

  Trojuholník ................................. číslo energetického vyžarovania 3

  Štvoruholník ............................... číslo energetického vyžarovania 4

  Obdĺžnik ..................................... číslo energetického vyžarovania 4

  Päťcípa hviezda (pentagram) ..... číslo energetického vyžarovania 5

  Šesťcípa hviezda (Davidova)  ...... číslo energetického vyžarovania 6

   

  Číslo energetického vyžarovania 0 - 1: Počiatočný, ale aj konečný bod

  Číslo energetického vyžarovania 2: Súčet vyžarovania dvoch čísel 1

  Číslo energetického vyžarovania 3: Integrita, začiatok, stred aj koniec. Telo, myseľ a duša. Svetlo, energia a hmota.

  Číslo energetického vyžarovania 4: Materiálne manifestácie

  Číslo energetického vyžarovania 5: Základné štruktúry, krása

  Číslo energetického vyžarovania 6: Štruktúra, poriadok

  Číslo energetického vyžarovania 7: svetlo, šťastie, božstvo

  Číslo energetického vyžarovania 8: Materiálne manifestácie

  Číslo energetického vyžarovania 9: Tri vyžarovania čísla 3

  Číslo energetického vyžarovania 10: Naplnenie a ukončenie cesty

  Číslo energetického vyžarovania 11: Súčet vyžarovania čísla 5 a 6

  Číslo energetického vyžarovania 12: Dvojitá symetria čísla 6

  Cvičenie číslo 1: Analýza viditeľných foriem

  • Ku každej viditeľnej forme vypíšte spomienky, alebo osoby s ktorými ju asociujete.
  • Zrátajte jednotlivé objekty – formy a zapíšte koľko z každého symbolu máte vo svojej kresbe.
  • Každému číslu priraďte nejaký obraz.
  • Po asociovaní všetkých elementov Mandaly ako farieb, foriem, symbolov a čísel, ju znova zhodnoťte v súvislosti s témou, ktorú Ste jej zadali a vyvoďte záver, pričom sa nechajte viesť svojim vnútorným hlasom a intuíciou.

   

  Cvičenie číslo 2: Terapia tvorbou Mandaly

  • Spomeňte si na zážitok asociovaný s negatívnymi emóciami a zakreslite ho do Mandaly.
  • Teraz si spomeňte na zážitok asociovaný s pozitívnymi emóciami ako je radosť, šťastie a podobne. Opäť zakreslite do Mandaly všetky formy, ktoré k vám prídu.
  • Uveďte sa do uvoľneného stavu, pustite si príjemnú hudbu a pokúste sa meditovať, prípadne zrelaxovať nad obrázkom pozitívnej Mandaly.
  • Zapamätajte si ako vyzerá vaša pozitívna Mandala a každý deň ju niekoľko minút vizualizujte.

  Túto techniku môžete používať zakaždým, keď sa Vás zmocní hnev, bolesť, nenávisť, pocit viny, strach, depresia, frustrácia, alebo iná negatívna emócia. Zakreslite ju do Mandaly, aby vyšla z podvedomia na vedomú úroveň a potom ju preprogramujte vytvorením Mandaly koncentrovanej na opačnú emóciu.