Prichystajte sa na čarodejnícky zlet!

Poznačte si v kalendári najmagickejší dátum v roku

SVÄTOJÁNSKA NOC 2019  

Deň, kedy zem vydáva ukryté poklady

A duchovia sú nám tak blízko, že sa ich dá dotknúť.

PREŽIME TO SPOLU!

Od 21.6.2019 do 23.6. odídeme na chatu a tri dni budeme ozajstne čarovať.

Prihlásiť sa dá uhradením nevratnej zálohy 50 Eur, ktorá bude použitá na rezerváciu ubytovania a stravy.

Doplatok bude splatný v deň konania priamo na mieste.

Počet miest je limitovaný.

Informácie o ubytovaní a programe dostanete na mail dva mesiace pred termínom konania.